Over Modint

Het netwerk voor de (bedrijfs)kleding, interieur, tapijt en textielbranche

Modint vertegenwoordigt de Nederlandse textiel- en kledingindustrie. Als ondernemersorganisatie voor fabrikanten, importeurs, agenten en groothandelaren in (bedrijfs)kleding, interieur, tapijt en textiel ondersteunen wij onze leden bij de dagelijkse bedrijfsvoering en groei van hun bedrijf. Daarbij voorzien we onze leden van kennis en advies, bevorderen samenwerking in de hele waardeketen en behartigen hun belangen met lobby in Den Haag en Brussel. Met een sterk netwerk van ruim 500 aangesloten bedrijven bouwen we zo aan een waardevolle en duurzame toekomst voor onze sector.

Word ook lid>>
 

Ons sectorverhaal

Je hoeft maar om je heen te kijken of je ziet en voelt textiel. Het loopt als een rode draad door ons leven. Van dagelijkse producten, denk aan kleding, interieur en tapijt tot de medische en technische producten die bepalend zijn voor de wereld, zoals brandweerpakken, autogordels en dijkbescherming. Textiel beschermt ons, het houdt ons warm, het draagt iedere dag bij aan het welzijn van mensen, het innoveert sectoren en maakt mensen blij.

De sector ondergaat een veelbelovende transformatie naar duurzaam textiel, waarbij het steeds meer rekening houdt met ethische productiepraktijken, milieubewustzijn en sociale verantwoordelijkheid. Met onze leden maken we samen de sector sterker, transparanter en duurzamer. We pakken onze verantwoordelijkheid en zijn innovatief. Daarom lopen wij voor onze leden voorop en zetten de toon voor de sector in een sterk veranderende economie en samenleving. Als Modint helpen we onze leden zo een sleutelrol te vervullen in verantwoord ondernemerschap, in het realiseren van een circulaire economie, en als bron te fungeren voor innovaties in andere sectoren.

Modint Manifest

Modint pleit voor meer centrale regie voor de sector, t.b.v.:

  • meer verantwoord ondernemerschap
  • een circulaire economie
  • meer innovaties voor alle sectoren

Vereniging

Modint is een vereniging. We hebben een bestuur, ledengroepen en klankbordgroepen. Bij een vereniging horen reglementen. Download de statuten en het Huishoudelijk reglement hieronder.