Bisfenolen

Bisfenol is een chemische stof die veel wordt gebruikt in plastic producten. Je hebt verschillende varianten hiervan. Voor de textielsector zijn het de bisfenol S (BPS) en bisfenol B (BPB) die worden ingezet als nabehandelingsmiddelen om voldoende kleurechtheid en een langere houdbaarheid te bereiken. Helaas kan deze stof voor hormoonverstoring zorgen.

Er komt een voorstel om de blootstelling van het milieu aan hormoonontregelende bisfenolen tot een minimum te beperken. Om situaties te voorkomen waarin het ene gevaarlijke bisfenol wordt vervangen door een ander dat even schadelijk kan zijn, zorgt deze beperking ervoor dat bisfenolen als groep worden beoordeeld.

Tijdlijn

Disclaimer: De omvang van het project en de tijdlijn kunnen veranderen. Laatste update 4 juli 2023.

Meer informatie

Meer informatie via Corporate Responsibility of neem contact op met onze adviseurs.