Corporate Sustainability Due Diligence

'Corporate Sustainability Due Diligence' ook wel 'Richtlijn passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid'.  

Met dit voorstel wil de EU duurzaam en verantwoord ondernemen in het productieproces stimuleren. Bedrijven worden verplicht om 'due diligence', ofwel gepaste zorgvuldigheid, toe te passen in hun activiteiten in de hele waardeketen. Bedrijven moeten hierover een jaarverslag opstellen.

Tijdlijn

Disclaimer: De omvang van het project en de tijdlijn kunnen veranderen. Laatste update 7 juni 2023.

Voortgang

Op 1 juni 2023 heeft een plenaire stemming plaatsgevonden in het Europees Parlement. De 'Corporate Sustainability Due Diligence Directive' is aangenomen. De volgende stap is het aannemen van de richtlijn in de triloog; Europees Parlement, Europese Commissie en de Raad van Ministers. Dit zal in september plaatsvinden. 

De belangrijkste wijzigingen in de scope op het originele voorstel: 

 • EU bedrijven met meer dan 250 werknemers en 40 miljoen euro omzet wereldwijd
 • EU bedrijven welke niet aan bovenstaand voldoen, maar moederbedrijf is van een groep met meer dan 500 werknemers en een omzet van 150 miljoen euro wereldwijd
 • Niet EU bedrijven met een omzet meer dan 150 miljoen wereldwijd, waarvan op zijn minst 40 miljoen in Europa.
 • Niet EU bedrijven welke niet aan bovenstaand voldoen, maar moederbedrijf is van een groep met meer dan 500 werknemers en een omzet van 150 miljoen euro wereldwijd, waarvan op zijn minst 40 miljoen in Europa.

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het originele voorstel:

 • Geen referenties meer naar hoog risico sectoren (waar textiel in genoemd werd).
 • Toevoeging van aanpak gebaseerd op risico’s en van prioritering
 • De referentie naar gevestigde zakenrelatie is verwijderd
 • Onderscheid in veroorzaken, bijdragen of direct verbonden zijn aan negatieve gevolgen conform OESO richtlijnen
 • Klimaat neutraliteit met een transitie periode
 • De richtlijn moet na vijf jaar een veroderening worden
 • Artikel 26 mbt bestuurlijke aansprakelijkheid is verworpen
 • Zorgplicht voor bestuurders, commissarissen en andere personen met vergelijkbare functies binnen EU-ondernemingen
 • Variabele beloning van bestuurders moet rekening houden met de richtlijn
 • Specificaties over wat EU richtlijnen voor gepaste zorgvuldigheid moet omvatten

Meer informatie

Meer informatie via Corporate Responsibility of neem contact op met onze adviseurs.

>> Meer over Due Diligence