Corporate Sustainability Reporting Directive

'Corporate Sustainability Reporting Directive' ook wel 'Richtlijn duurzaamheidsrapportage voor ondernemingen'. 

Deze nieuwe wetgeving vervangt de eerdere wet ‘Non-Financial Reporting Directive’. Het doel is om maatschappelijke- en milieurapportages op EU-niveau te standaardiseren. Bedrijven die onder de richtlijn vallen, zijn verplicht te rapporteren volgens de Europese normen voor duurzaamheidsrapportage. Zoals de EFRAG-normen (European Financial Reporting Advisory Group), deze worden momenteel ontwikkeld.

Tijdlijn

Disclaimer: De omvang van het project en de tijdlijn kunnen veranderen. Laatste update 7 juni 2023.

Meer informatie

Meer informatie via Corporate Responsibility of neem contact op met onze adviseurs.