Ecodesign and Digitaal Product Paspoort

Het wetsvoorstel stelt een kader vast om de ecologische duurzaamheid van producten en hun circulariteit te verbeteren. Textiel staat hierbij voorop. Bedrijven over de hele wereld die op de EU-markt verkopen, moeten voldoen aan de Ecodesign eisen voor prestaties en voor informatie. Dit moet via een nieuw geïntroduceerd digitaal product paspoort wat de traceerbaarheid vergroot en voor consumenten inzicht verschaft in de milieueffecten van hun aankopen.

Tijdlijn

Disclaimer: De omvang van het project en de tijdlijn kunnen veranderen. Laatste update 7 juni 2023.

Meer informatie

Meer informatie via Corporate Responsibility of neem contact op met onze adviseurs.