Green Claims en Textiel Etikettering

Informatie over textielproducten aan consumenten wordt behandeld in twee afzonderlijke wetten. De eerste is de Green Claims-richtlijn. De tweede Textiel Etikettering (labelling).

Green Claims
De Green Claims richtlijn beoogt "greenwashing" aan te pakken. Greenwashing is het zich groener of maatschappelijk verantwoordelijker voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. Het voorstel vereist dat bedrijven hun vrijwillige milieuclaims op producten onderbouwen, op basis van geschikte methodologieën die de milieuprestaties beoordelen. Het doel is om consumenten betrouwbare, vergelijkbare en verifieerbare informatie te bieden over de milieueffecten van producten.

Tip om te lezen: ACM scherper over misleidende duurzaamheidsclaims.

Textiel Etikettering
De verordening etikettering van textiel wordt herzien zodat de bestaande wetgeving kan worden aangepast aan de technische en maatschappelijke veranderingen. De verordening wordt geschikt gemaakt voor het nieuwe regelgevingskader, zoals vastgelegd in de EU-textielstrategie. De Europese Commissie overweegt nieuwe bepalingen voor te stellen die duurzaamheid en circulariteit bevorderen en het gebruik van digitale technologieën. Dit om de efficiëntie en effectiviteit van labels te verbeteren.

Tijdlijn

Green Claims

Disclaimer: De omvang van het project en de tijdlijn kunnen veranderen. Laatste update 4 juli 2023.

Textiel Etikettering (Labelling)

Disclaimer: De omvang van het project en de tijdlijn kunnen veranderen. Laatste update 4 juli 2023.

Meer informatie

Meer informatie over Green Claims via Corporate Responsibility en over etikettering via Safety & Compliance. Of neem contact op met onze adviseurs.