Huidsensibiliserende Chemische Stoffen

Met het voorstel wil de EU beperken dat er textiel-, leer-, huid- en bontartikelen die huidsensibiliserende stoffen bevatten, op de markt worden gebracht. Dit kan een groot effect hebben op de stoffen, die breed worden gebruikt in de textiel. Het voorstel stelt ook een ‘koppeling’ voor die in de toekomst automatisch elke stof die nieuw wordt ingedeeld als huidsensibiliserende stof, kan beperken. Zonder dat hier rekening wordt gehouden met het effect en een stofspecifieke beoordeling.

Tijdlijn

Bij een positieve stemming in de REACH-commissie hebben het Europees Parlement en de Raad 3 of 4 maanden de tijd om het voorstel te evalueren. Zijn er geen bezwaren? Dan keurt de Commissie het voorstel goed en wordt het na een overgangsperiode een wet.

Disclaimer: De omvang van het project en de tijdlijn kunnen veranderen. Laatste update 7 juni 2023.

Meer informatie

Meer informatie via Corporate Responsibility of neem contact op met onze adviseurs.