Industriële Emissies

Deze richtlijn draagt bij aan het beheersen en voorkomen van milieuverontreiniging doordat er een vergunning moet worden verleend voor industriële processen. Dit vergroot de aandacht voor energie-, water- en materiaalefficiëntie, hergebruik en veiligere industriële processen.

Tijdlijn

Disclaimer: De omvang van het project en de tijdlijn kunnen veranderen. Laatste update 7 juni 2023.

Meer informatie

Meer informatie via Corporate Responsibility of neem contact op met onze adviseurs.