Microplastics

Het EC-voorstel is gericht op het aanpakken van microplastics die onbedoeld in het milieu terechtkomen.
Van bedrijven kan worden verlangd dat zij handelen op het gebied van etikettering, normen, certificering of andere bepalingen die zijn vastgelegd in regelgevende maatregelen.

Tijdlijn

Het voorstel wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2023 door de Europese Commissie gepubliceerd.

Meer informatie

Meer informatie via Corporate Responsibility of neem contact op met onze adviseurs.

>> Meer over microplastics