PFHxA

Voor de vervaardiging van bepaalde producten worden PFHxA gebruikt. Dit zorgt voor olie-, water-, chemische afstoting en bescherming tegen gevaarlijke vloeistoffen. Maar de REACH-beperking heeft tot doel de uitstoot van PFHxA te verminderen en de blootstelling aan het milieu te minimaliseren. Dit omdat het erg hardnekkig is en door accumulatie voor langdurige verontreiniging kan zorgen.

Tijdlijn

Bij een positieve stemming in de REACH-commissie hebben het Europees Parlement en de Raad 3 of 4 maanden de tijd om het voorstel te evalueren. Zijn er geen bezwaren? Dan keurt de Commissie het voorstel goed en wordt het na een overgangsperiode een wet.

Disclaimer: De omvang van het project en de tijdlijn kunnen veranderen. Laatste update 7 juni 2023.

Meer informatie

Meer informatie via Corporate Responsibility of neem contact op met onze adviseurs.