REACH herziening

REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. De REACH-verordening zorgt ervoor dat er maatregelen komen die mens en milieu beter beschermen tegen gevaarlijke chemische stoffen. Ook stimuleert REACH om veiligere en duurzamere alternatieven te ontwikkelen. Om dit te behalen wordt de al bestaande REACH-wetgeving herzien.

De Europese Commissie wil de huidige REACH-verordening herzien door bestaande processen, zoals autorisaties en beperkingen van chemische stoffen te verbeteren en vereenvoudigen. Het herziet ook de stoffenbeoordeling en handhavingsbepalingen en maakt het makkelijker om te communiceren in de toeleveringsketens. De herziening van REACH is een van de belangrijkste dossiers van de Commissie in het kader van de strategie voor duurzame chemische stoffen en het behalen van de doelstellingen van de Green Deal.

Tijdlijn

De Commissie streeft ernaar het voorstel in het vierde kwartaal van 2023 in te dienen. Zodra het is gepubliceerd, zal het worden toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad.

Disclaimer: De omvang van het project en de tijdlijn kunnen veranderen. Laatste update 7 juni 2023.

Meer informatie

Meer informatie via Safety & Compliance of neem contact op met onze adviseurs.

>> Meer over REACH