Revisie afvalstofrichtlijn

De Kaderrichtlijn afvalstoffen bevat de basisconcepten en definities met betrekking tot afvalbeheer, inclusief definities van afval, recycling en terugwinning. Het verplicht de EU-lidstaten om vanaf 2025 textielafval gescheiden in te zamelen. Maar het zorgt er ook voor dat we de regeling UPV Textiel gaan gebruiken. Het regelt ook andere aspecten, denk hierbij aan wanneer bepaald afval geen afval meer is en een product wordt, of een secundaire grondstof (end-of-waste richtlijn).

Tijdlijn

De herziening van de richtlijn Afvalstoffen wordt begin juli 2023 verwacht en bevat verplichte en geharmoniseerde UPV-regels op hoog niveau voor textiel.

Op basis van het onderhandelingsresultaat kan de herziening in 2024 worden afgerond.

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek bereidt gegevens voor om doelstellingen voor hergebruik en recycling vast te stellen. Dit omdat in de komende jaren wijzigingen in de end-of-waste richtlijn worden verwacht.

Disclaimer: De omvang van het project en de tijdlijn kunnen veranderen. Laatste update 7 juni 2023.

Meer informatie

Meer informatie via Corporate Responsibility, bekijk de website van Stichting UPV Textiel of neem contact op met onze adviseurs.