Transport van afval

De Verordening Overbrenging Afvalstoffen (WSR) geeft uitvoering aan internationale verplichtingen en bevat de EU-regels voor het vervoeren van afval binnen en buiten de Unie. Het is gericht op de bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid. Ook zorgt de verordening voor meer juridische duidelijkheid en harmonisatie op het gebied van grensoverschrijdende afvaltransporten. In 2020 startte de Commissie met het proces van herziening van de verordening.

Tijdlijn

Meer informatie

Meer informatie via Corporate Responsibility of neem contact op met onze adviseurs.