Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) hebben tot doel ervoor te zorgen dat producenten financieel bijdragen aan de kosten van afvalbeheer. Hierdoor worden ze verplicht operationele of financiële verantwoordelijkheid te nemen voor de levenseindefase van hun producten. EPR's worden ook gezien als een economisch instrument om een ​​beter productontwerp te stimuleren en de afvalbeheerkosten te verlagen. Op het gebied van textiel zijn EPR's een van de belangrijkste beleidsmaatregelen ter ondersteuning van de uitvoering van de verplichting voor de EU-lidstaten om textiel vanaf 2025 gescheiden in te zamelen. Dit vloeit voort uit de kaderrichtlijn afval.

Tijdlijn

Sommige EU-lidstaten, zoals Frankrijk, Nederland en Italië, hebben al vorderingen gemaakt met hun EPR-regelingen. Terwijl andere landen vertrouwen op de begeleiding van de Commissie. Zij verwachten namelijk begin juli te komen met de herziening van de kaderrichtlijn afvalstoffen.

Meer informatie

Meer informatie via Corporate Responsibility of neem contact op met onze adviseurs.

Check ook ons nieuwsbericht over de UPV Textiel en de website van Stichting UPV-textiel.