Nieuwsbericht

Arbocatalogus MITT-sector

De arbocatalogus beschrijft hoe de sectoren mode-interieur respectievelijk  tapijt-textiel kunnen voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet- en regelgeving. De Arbocatalogus is een sectordocument terwijl een RI&E voor één bedrijf geldt.

In deze catalogus zijn maatregelen opgenomen voor risico’s die in de hele sector voorkomen en afspraken over de bescherming die alle bedrijven in de sector minimaal moeten bieden. Modint, FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben de afspraken gebundeld in een zogenoemde Arbocatalogus. De wetgever heeft doelvoorschriften opgesteld waar werkgevers en –nemers aan moeten voldoen. Hoe zij dat kunnen doen is in de Arbocatalogus voor de belangrijkste risico’s in de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie weergegeven. Hierin staan methoden en/of middelen beschreven die ingezet kunnen worden.

Arbocatalogi

Voor sector zijn er twee Arbocatalogi samengebracht op een website: modintarbocatalogus.nl:

  • één voor de mode- en interieur-industrie
  • één voor de tapijt- en textielindustrie 

De Arbocatalogus voor de Mode & Interieur bestrijkt de volgende onderdelen:
Machineveiligheid | Fysieke belasting, incl. beeldschermwerk | Geluid en Trillingen (in bewerking) | Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Direct naar Arbocatalogus Mode & Interieur 

De Arbocatalogus voor de Tapijt en Textiel bestrijkt de volgende onderdelen:

Fysieke belasting | Gevaarlijke stoffen | Machineveiligheid | Geluid en trillingen | Biologische Agentia | Beeldscherm en Kantooromgeving | Magazijnen en Intern Transport

Direct naar Arbocatalogus Tapijt en Textiel 

Heb je vragen?

Neem gerust contact op met Bert Schmidt.