Nieuwsbericht

Op zoek naar alternatieven voor PFAS

17-09-2021 - Het ministerie van IenW heeft samen met VNO-NCW het ‘Actieprogramma PFAS’ opgezet. Doel is om op zoek te gaan naar duurzame alternatieven, vooruitlopend op een verbod. Vanuit de markt zijn al verschillende PFAS-vrije initiatieven opgekomen. PFAS kan voorkomen in outdoor producten, regenjassen, schimmelwerend doek etc.

Op 6 juli jl.  vond een eerste workshop plaats met betrokken bedrijven en branches. Modint heeft daarin geparticipeerd. In het najaar komt hier een vervolg op, waarbij verder wordt ingezoomd op de mogelijkheden binnen verschillende sectoren om snel tot concrete resultaten te komen: hoe kunnen we bedrijven helpen met expertise, financiering en of andere ondersteuning. Er lopen al trajecten voor papier en brandblusschuim, waterzuivering (industriële emissies en RWZI’s) is in voorbereiding.

Het uiteindelijke doel is tot concrete maatregelen te komen en de tijdsspanne snel in beeld te brengen. Zowel experts vanuit het bedrijfsleven als vanuit de overheid en kennisinstellingen zijn uitgenodigd.

Op 27 september tussen 9.00 en 10.00 uur heeft Modint wederom overleg met I&W en VNO NCW.
Belangstellenden uit de sector kunnen aanschuiven.

Interesse in deelname? Stuur een e-mail aan barberi@modint..

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid