Nieuwsbericht

Data, data en data!

Dat digitalisering in een versnelling is gekomen, daar zijn we het allemaal over eens. De mate en wijze waarop we gebruik maken van nieuwe mogelijkheden lopen nogal uiteen.

Voor ons des te meer reden om het thema Digitalisering centraal te stellen tijdens de Algemene Leden Vergadering. 

“Digitale mode, dat wordt toch nooit wat….” 

ABBA als zingend holegram met kleding die levensecht meebeweegt, algoritmes op TikTok die precies weten wat je over een paar minuten gaat kopen, weverijen welke stoffouten detecteren met behulp van AI en de Europese commissie welke een digitaal product paspoort overweegt. Voor een gemiddeld bedrijf duizelt het nullen en enen.

We zien dat er de afgelopen tijd geïnvesteerd is in systemen welke de product ontwikkelingsfase ondersteunt, zoals PLM ( Product Lifecycle Management), materialen platforms en digitale communicatie over kleuren. Op industrieel niveau zien we investeringen in innovatieve toepassingen in het productieproces en een sterkere verweving van datastromen tussen producenten en afnemers.

Innovatie is echter niet de enige drijfveer achter de versnelling van digitalisering. Door de ambitieuze EU-strategie voor duurzaam en circulair textiel zien we dat verantwoord ondernemen zich van niche naar norm ontwikkelt. Door druk van toezichthouders is er meer noodzaak het bewijs om achter een duurzaamheidsclaim te substantiëren en documenteren. Betrouwbare data is een belangrijke voorwaarde voor traceerbaarheid en transparantie.

Dat laatste hebben we van dichtbij gezien in ons project met Just Brands, Micro Fashion en Prénatal. Lees hier meer. Binnen deze samenwerking hebben we, met subsidie van het RVO Fonds Verantwoord Ondernemen, alle kennis van textielproducten, de keten en verantwoord ondernemerschap vertaald en gedigitaliseerd. Op basis van de gegevens die uit de keten opgehaald zijn, worden de bevindingen beoordeeld en verbeteringen bij producent doorgevoerd. 

Een belangrijke lering uit het project is dat er veel data nodig is om de gewenste informatie te kunnen opleveren en een waardeketen in kaart te kunnen brengen.

Data, data en data! In alle processen, op alle niveau’s. Het vraagt om nieuwe kennis van mensen, brengt ons nieuwe inzichten, kansen, maar maakt ons ook kwetsbaar en afhankelijk.

Naast lobby en advies aan bedrijven, zetten we ons ook in voor collectief belang. Recentelijk lanceerden we twee initiatieven: AI voor de Creatieve Industrie en Samen Digitaal Veilig

De @ Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) lanceert in samenwerking met de Topsector Creatieve Industrie, de Nationale Cursus AI voor Creatieve Industrie. De gratis online AI bewustwordingscursus maakt de creatieve en culturele sector vertrouwd met artificiële intelligentie en laat zien hoe AI in kan worden gezet in de werkpraktijk. Begin direct de cursus.

Ook kleinere bedrijven worden regelmatig slachtoffer van online criminaliteit. Ruim 55% van het midden- en klein bedrijf is minstens één keer slachtoffer geworden en ondervindt grote schade. Het is belangrijk om nu preventieve maatregelen te nemen. Samen Digitaal Veilig helpt je daarbij.