Nieuwsbericht

Hoe gezond is jouw werkvloer?

Weet jij hoe veilig en gezond jouw organisatie is? Je hebt hier vast wel eens bij stil gestaan. Belangrijk ook, want vanuit de Arbowet ben je wettelijk verplicht zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving en daarbij wil je je medewerkers natuurlijk geen onnodig risico laten lopen op ongevallen.

Een goede investering

Helaas zit een ongeluk in een klein hoekje, ook op de werkvloer. Je kunt je hele kantoor hier wel op inrichten, maar hoe zorg je ervoor dat veilig en gezond werken ook leeft onder jouw medewerkers? Is er voldoende voorlichting over de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen en houden zij zich hieraan? En hoe zit het met de bedrijfscultuur en de mentale gezondheid van je medewerkers? Zelfs met voldoende maatregelen en duidelijke instructies kunnen medewerkers uitvallen en op verzuim zit je als werkgever zeker niet te wachten. Een gezonde en veilige werkomgeving creëren is daarom altijd een goede investering.

Risico inventarisatie

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om de veiligheid en gezondheid van jouw organisatie periodiek te toetsen. Dit doe je met een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Je onderzoekt hierbij welke risico’s zich in jouw organisatie bevinden. Naast het voorkomen van ongevallen of fysieke klachten, dien je ook te kijken naar het mentale aspect bij medewerkers. Voorbeelden hiervan zijn een hoge werkdruk, pesterijen op het werk, problemen thuis of blootstelling aan agressie of chemische stoffen.

Nieuwe machine? Nieuwe RI&E!

Een organisatie is continu in beweging. Dit brengt met zich mee dat een RI&E zo actueel mogelijk moet zijn. Sinds 1 januari 2020 controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie strenger of organisaties in bezit zijn van een actuele RI&E. Wanneer een wijziging op de werkvloer plaatsvindt, verandert dit al snel de situatie en brengt dit ook nieuwe risico’s met zich mee. Daarom adviseert Modint om bij een nieuwe locatie, machine of andere wijziging de RI&E opnieuw uit te voeren.

Ben je benieuwd hoe veilig en gezond jouw organisatie is? Neem contact op met een van onze RI&E adviseurs voor vrijblijvend advies. Onze adviseurs geven je graag meer informatie over de Branche RI&E, ondersteuning bij de uitvoering of toetsing door een gecertificeerd deskundige.