CAO MITT

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst die wordt afgesloten door één of meer vakbonden en werkgevers of werkgeversorganisaties. Deze partijen spreken met elkaar af welke arbeidsvoorwaarden – zoals loon, arbeidstijd en dergelijke – de komende tijd gelden (bijvoorbeeld een jaar of twee jaar) In de cao van MITT (Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie) vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen.

Meer informatie Minder informatie

Redactie

Uitgelicht

Nieuwe cao MITT 2022 gereed

14-02-2022 - Het nieuwe cao boekje  MIT 2022 is gereed. Met een vernieuwde vormgeving en inhoudelijk een aantal belangrijke wijzigingen. Alle bedri...

Nieuws

Cao-partijen MITT komen niet tot akkoord

15-02-2023 - Op 14 februari 2023 heeft Modint met de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao MITT...

Cao-onderhandelingen op 14 februari 2023

17-01-2023 - Modint en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen zullen op 14 februari 2023 de cao-onderhandelingen voor de MITT voortzetten.

Documenten

Vacature voorzitter Klachtencommissie op afroep m/v

Cao-partijen in de MITT hebben een Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (MITT) ingesteld. Daarvoor is een protocol ontwikkeld die te...

CAO MITT 2021

Ondernemersorganisatie Modint en de vakverenigingen FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben in een periode waarin de economische gevolgen voor de sector als gevolg van COVID-19 (Corona) ontzettend...
1 document toegevoegd
Thema'sModint AcademyAgendaWord lid