Nieuwsbericht

Akkoord Cao-MITT tot eind 2020

In het cao-akkoord is geen structurele loonsverhoging opgenomen. Er geldt derhalve een nullijn, maar wel is een eenmalige uitkering overeengekomen van € 150 (bruto en bij voltijds) in de maand december 2020. Ook zijn er afspraken gemaakt over de laatste uitbetaling van de RAM-premie, de invoering van een nieuw dispensatiebeleid, continuering van de werkgeversbijdrage (0,3%) aan het Sociaal Fonds MITT in 2021 en aanpassing van het pensioenreglement als gevolg van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof.

In de komende weken zullen de cao-teksten nader worden uitgewerkt en gepubliceerd.

Let op! In de afgelopen dagen ontvingen wij veel vragen over een mogelijke loonsverhoging van 2% per 1 juli 2020. Deze loonsverhoging maakte onderdeel uit van het onderhandelaarsresultaat dat begin dit jaar door Modint met vakorganisaties is afgesloten. De leden van de Modint hebben destijds als gevolg van de economische ontwikkelingen door COVID-19 (Corona) tegen dit onderhandelingsresultaat gestemd, waardoor per 1 juli geen structurele loonsverhoging van 2,0% wordt doorgevoerd.

Bekijk het definitieve akkoord in de bijlage.

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid