Nieuwsbericht

CAO MITT

De huidige cao loopt aan het eind van dit jaar af. Dat betekent dat de cao-onderhandelingen bijna weer gaan beginnen. De cao-onderhandelingen doet Modint niet alleen.

Voorafgaand aan de onderhandelingen verzamelt Modint veel informatie. Er wordt gekeken naar de landelijke ontwikkelingen en de sector om ons heen. Ook wordt gekeken naar wet- en regelgeving. Modint vindt het vooral belangrijk om te weten wat er speelt bij de leden en wat zij belangrijk vinden. Dat doen we dit jaar door middel van een enquête en met de werkgroep Sociale Zaken. Deze werkgroep bestaat uit een vaste groep leden, maar is voor iedereen opengesteld. 

Met de werkgroep Sociale Zaken bespreken we het mandaat dat door het bestuur uiteindelijk wordt vastgesteld. In de onderhandelingsdelegatie zitten vertegenwoordigers van leden met ondersteuning van Modint. Zij gaan in gesprek met de vakorganisatie, waarna de leden van Modint (en van de vakorganisaties) mogen beslissen over de nieuwe cao.