Nieuwsbericht

Akkoord cao-MITT 2021

07-12-2020- Cao-partijen in de sector, werkgeversorganisatie Modint en werknemersorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie anderzijds, hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao MITT met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

“Het zijn voor werkgevers én werknemers lastige tijden’, daarom is een compliment voor de onderhandelaars en de beleidsgroep op z’n plaats.  zegt Modint-directeur Patric Hanselman.  “We vinden het erg goed en belangrijk dat het gelukt is om gezamenlijke afspraken te maken voor een nieuwe cao en onze pensioenregeling.

Eenmalige uitkering
In het nieuwe cao-akkoord is een structurele loonsverhoging van 0,5% per 1 juli 2021 voor alle bedrijven opgenomen. Een eenmalige uitkering vindt in augustus 2021 plaats indien de werkgever in 2020 een omzetstijging ten opzichte van 2019 heeft gerealiseerd én het jaar 2020 met een positief resultaat heeft afgesloten. De hoogte van de eenmalige uitkering is nader uitgewerkt in het Cao-akkoord MITT 2021. De werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds wordt per 1 januari 2022 voor de duur van een jaar gecontinueerd.

Pensioen
In het cao-akkoord zijn tevens afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling van Bpf MITT per 1 januari 2021. De koppeling van cao- en pensioenafspraken is vanuit het perspectief van werkgevers noodzakelijk om de totale kosten van de cao en de pensioenregeling betaalbaar te houden in voor veel werkgevers zware economische tijden.

De pensioenpremie wordt per 1 januari 2021 verhoogd van 24,0% naar 26,4%. Het opbouwpercentage wordt zeer waarschijnlijk verlaagd van 1,60% naar 1,56%. De definitieve vaststelling van deze opbouw vindt door het bestuur van Bpf MITT plaats en is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds richting het einde van dit jaar.

Bekijk ook het volledige cao-akkoord met alle overeengekomen afspraken. 

Cao-MITT in het nieuws

Lees op NOS.nl een artikel over cao's in 2021 met onder meer een interview met Gaby Lamers, bestuurslid Cao-MITT namens Modint
of luister naar het interview met hem op radio 1 ( 6 januari 2020)