Nieuwsbericht

Controle duurzaamheidsclaims: kledingbedrijven aangeschreven door ACM

for the article in English: see the pdf below

04-05-2021 - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet onderzoek naar misleidende duurzaamheidsclaims in de kleding-, energie-, en zuivelsector. De organisatie heeft in totaal 170 bedrijven gevraagd om hun claims te controleren op juistheid. In de kledingsector zijn ruim 70 grote kledingbedrijven aangeschreven

De ACM heeft voor deze sectoren gekozen omdat in die sectoren duurzaamheid voor consumenten een belangrijke rol speelt bij de aankoop van producten en omdat de organisatie bij vooronderzoek veel mogelijk misleidende claims zag.

Juiste duurzaamheidsclaims helpen consumenten een duurzame keuze te maken bij de aankoop van producten en diensten en gaan oneerlijke concurrentie van bedrijven tegen. Daarbij is het van belang dat gemaakte claims niet misleidend zijn, bijvoorbeeld door duurzaamheidsvoordelen te overdrijven.

Kledingsector

Ruim 70 grote kledingbedrijven hebben inmiddels een brief van ACM ontvangen. Voorbeelden van claims die de ACM hier tegenkwam zijn:

  • Een kledingaanbieder gebruikt de claim ‘T-shirt van biologisch katoen’, terwijl het T-shirt maar voor 50% bestaat uit biologisch katoen;
  • Op een website kun je het aanbod filteren op “duurzaamheid”. Consumenten die dit filter gebruiken, krijgen alle kledingstukken met het label “duurzame keuze” te zien. Maar de webwinkel vermeldt niet wat er duurzaam is aan de getoonde kleding.

De ACM roept de aangeschreven bedrijven op hun duurzaamheidsclaims te controleren en aan de hand van de vuistregels en zo nodig aan te passen. Dit geldt zowel voor producten die online als offline worden verkocht en voor producten die via wederverkopers worden verkocht. Vanaf 14 juni gaat de ACM het effect van deze actie controleren en de resultaten publiceren. Bedrijven die consumenten misleiden met claims die zij niet waar kunnen maken kan de ACM een boete opleggen tot €900.000,- per overtreding of een percentage van de omzet.

Juiste claims

Duurzaamheidsclaims moeten op duidelijke, concrete, correcte en ondubbelzinnige wijze worden gepresenteerd om ervoor te zorgen dat consumenten niet worden misleid over de duurzaamheid van producten of diensten. De informatie valt uiteen in de claim zelf, de specificatie hiervan, de uitleg van de onderbouwing en het ondersteunende bewijs.

Specificatie

Direct bij de claim moet tenminste de specificatie hiervan zichtbaar zijn. Dat wil zeggen op dezelfde plek als de claim op de website en/of het kledinglabel. Met een specificatie wordt bedoeld dat het voor consumenten direct duidelijk is wat het duurzaamheidsvoordeel van het product is. Het tonen van een logo of keurmerk is niet voldoende om algemene claims te concretiseren.

Eén muisklik

Vervolgens mag de uitleg van de onderbouwing van de claim niet verder dan één muisklik verwijderd zijn van de claim. Dit betekent dat een consument met een link bij de claim direct op de pagina komt waar uitleg wordt gegeven over de onderbouwing van de claim. Voor fysieke producten geldt dat de uitleg van de onderbouwing op het kledinglabel moet staan, en dat op het kledinglabel verwezen wordt naar een uitgebreidere onderbouwing op een website, met een link naar de pagina met de onderbouwing. Bijvoorbeeld: bij de term biologisch katoen moet ter onderbouwing in ieder geval informatie worden gegeven over het gebruikte katoen en waarom het biologisch is. Verder moet toegelicht worden wat de duurzaamheidsvoordelen van biologisch katoen zijn.

Vindbaar bewijs

Het onderbouwende bewijs van een claim, zoals een rapport, mag op een andere plaats staan. Bijvoorbeeld op een andere plek op de website, op een andere website of het mag opvraagbaar zijn.  Consumenten moeten bij de uitleg van de onderbouwing wel duidelijk geïnformeerd worden over de vindplaats van deze informatie.

Modint ondersteunt haar leden bij communicatie en transparantie. Heeft jouw bedrijf een brief van de ACM ontvangen, of heb je vragen over dit onderwerp, neem dan vooral contact op met Miriam Geelhoed of Nikki Bosboom 

 

Meer lezen en weten? 

Thema'sModint AcademyAgenda