Nieuwsbericht

Modint werkt aan aanvullende steunmaatregelen voor de sector

27-3-2020 | Modint werkt op dit moment aan een verzoek aan de overheid voor een aanvullend sectoraal ondersteuningspakket. Dit willen we graag afgestemd en gebundeld aanbieden namens leveranciers, retailers en andere relevante stakeholders in onze ketens. Het is complexe materie. Diverse oplossingen voor de een leiden weer tot problemen bij een ander. Maar, met de huidige inzichten ligt het voor de hand dat er een pakket wordt gebouwd met een combinatie van maatregelen.
Denk daarbij aan mogelijkheden tot regulering van marktwerking, opkoopregelingen van goederen die anders tot dumping zou leiden en omzetcompensatie voor bedrijven die tussen wal en schip raken. Er zijn duizend-en-één spelregels waaraan moet worden voldaan. Dat betekent dat het tijd kost om sommige wensen ingewilligd te krijgen. We zien zeker goede openingen, maar weer doen we op deze plek mede namens andere brancheorganisaties een appèl op solidariteit en coulance.

 

Handelsgoederen die worden verkocht door de leden van Modint (kleding, schoeisel, sport, wonen) zijn veelal seizoen gebonden en worden geleverd na voororderen. Op dit moment worden deze goederen niet verkocht en de verkoop in fysieke winkels zal pas weer starten na 1 juni. De mode retail is een voor iedereen op straat zichtbaar slachtoffer van de crisis, maar ook in andere textiel- en kledingsectoren als bedrijfskleding valt de vraag stil door teruggelopen economische activiteit.

Ook deze bedrijven worden niet alleen getroffen door vraaguitval nu, maar ook door sterk teruglopende orders voor leveringen later dit jaar. Deze situatie stelt de ketens voor een grote opgave.

(deel)oplossingen 

In een Modint webmeeting en in overleg daarna tussen Modint en INretail op 26 maart is gesproken over een aantal (deel)oplossingen voor deze problemen.

  1. Afspraken over regulering van de uitverkoop;
  2. Afspraken over levering van nieuwe handelsgoederen (inclusief kredietafspraken);
  3. Vrijstelling van btw voor handelsgoederen;
  4. Compensatie omzetverlies;
  5. Faillissementswet wijziging;
  6. Opkoopregeling;

Daarnaast hadden we deze week aandacht voor uw vragen met betrekking tot de NOW-regeling: met name de periode waarover deze loopt is van belang gezien het uiteenlopen van de periodes dat personeel thuis zit en periodes van verwachte omzetdalingen juist in de toekomst.

Ondernemers hebben natuurlijk ook gewezen op de behoefte aan liquiditeit, wanneer men een eigen fabriek in het buitenland bezit, die stilvalt.

Verder is gevraagd naar de mogelijkheden binnen de vennootschapsbelasting, van een uitverkoopwet, en van uitstel van betalingen. Alles is erop gericht om nu snel voor liquiditeit te zorgen, derving van omzetten en erosie van marges ook in de komende maanden zoveel mogelijk te voorkomen en verliezen te kunnen compenseren.

Krachten bundelen

Modint tracht samen met de collega brancheorganisaties in de ketens zo snel mogelijk te schakelen en de vragen, problemen en mogelijke oplossingen te bundelen. De materie is veelal zeer juridisch technisch van aard en daarmee ingewikkeld. Zo is onze overheid gebonden aan Europese mededingingsregels die wel mogelijkheden bieden, maar zeer goed onderzocht moeten worden. Gelukkig ondervinden brancheorganisaties hierin weer goede steun vanuit de koepelorganisaties VNO-NCW en werken wij op deze manier ook weer in een keten richting overheden. We doen er alles aan om het “Modint geluid” goed door te laten klinken in Den Haag en in de media, zonder dat wij en de collega organisaties naar buiten toe over elkaar heen buitelen. We hopen dat u dit ondersteunt en zo ervaart.

Voor meer informatie verwijzen we u naar ons dossier en naar onze partnerorganisaties:

Modint Credit & Finance >>

Modint Logistiek >>

Modint Verzekeringsdienst >>

Uw vragen zijn en blijven welkom op coronavirus@modint.nl

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid