Nieuwsbericht

Modint handreiking 1,5 meter | Veilig samen werken

Sectoren kunnen of moeten brancheprotocollen opstellen om richting te geven aan het veilig werken in bedrijven tijdens deze coronatijd. Voor de MITT sector is een protocol niet nodig. Modint heeft daarom speciaal voor haar leden een handreiking Veilig Samen Werken opgesteld met de praktische invulling van de RIVM- richtlijnen aangevuld met branche specifieke informatie.

Enerzijds is het doel om te zorgen dat een klant/gast op een veilige manier een bedrijf kan bezoeken en van zijn diensten gebruik kan maken. Anderzijds helpt het werknemers en leveranciers veilig te werken.

Bekijk op mijncoronaprotocol.nl een overzicht van protocollen en handreikingen van verschillende branches. Deze website is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid.

 

Verplichtingen vanuit Arbowet
Gezond en veilig werken en specifiek de uit de Arbeidsomstandighedenwet voortvloeiende verplichtingen, zoals de risico-inventarisatie en -evaluatie worden niet in een protocol geregeld. Ook zonder protocol dient er voldaan te worden aan de zorgplicht van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet: de werkgever stelt de werknemer in staat zijn werk veilig en gezond te doen. Dit betekent dat de werkgever inventariseert welke risico’s er zijn en hoe hij deze gaat aanpakken. De werknemers dienen te weten welke maatregelen er gelden en houden zich ook aan de regels die opgesteld zijn.

 

 

Meer weten? Neem contact op met:

Marieke Kuper of  Veronique Maters-Vrendenbarg

 

Bijlagen

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid