Nieuwsbericht

Stakeholders werken samen aan nieuwe meetmethode microplastics uit textiel

01-12-2021 - TNO presenteerde in september jl. een adviesrapport over de ontwikkeling van een nieuwe methode om te meten waar en wanneer kleine plastic deeltjes uit textiel vrijkomen. Hierin staat een voorstel voor een vervolgonderzoeksprogramma in opdracht van - en in samenwerking met - het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het stakeholdernetwerk ‘Iedereen draagt bij’, waar Modint ook deel van uitmaakt. Dit Nederlandse netwerk werkt samen aan het verminderen van het vrijkomen van microplasticvezels uit kleding.

Deze microplasticvezels kunnen namelijk vrijkomen bij het maken, dragen, wassen en drogen van synthetische kleding. Hoeveel en hoe ze vrijkomen is nog onduidelijk, hetzelfde geldt voor de verhouding ten opzichte van andere bronnen van microplastics en de schadelijkheid. De ontwikkeling van de uniforme meetmethode is daarom een stap op weg naar meer duidelijkheid en eventuele proportionele en doelgerichte maatregelen. De eerste stap hierin is onderzoeken hoeveel microplasticvezels er wanneer vrijkomt uit textiel. Met deze informatie kunnen stakeholders daarna op hun gebied actie ondernemen om microplasticvezelverlies te verminderen. Het netwerk bestaat uit stakeholders uit de kleding-, wasmachine- en wasmiddelenbranche, kennisinstituten, waterschappen en NGO’s.

Verspreiding en impact microplastics onduidelijk
Er wordt steeds meer bekend over microplastics in het milieu en welke effecten kleine plastic deeltjes hebben op de gezondheid van dieren en mensen. Een van de bronnen van microplastics is synthetische kleding. Veel (kleding)textiel is gemaakt van synthetische materialen zoals polyester, polyamide, acryl en elastaan. Uit synthetische kleding komen door wrijving bij het maken, dragen, wassen en drogen microplasticvezels vrij in lucht, water en bodem. Hoeveel microplasticvezels uit kleding precies wanneer in het milieu terechtkomen is nog niet duidelijk. Resultaten uit eerdere studies zijn lastig te vergelijken. Het netwerk vindt het daarom belangrijk dat er een uniforme meetmethode komt zodat resultaten van toekomstige onderzoeken wel goed vergelijkbaar zullen zijn.

 

Nieuwe uniforme meetmethode
TNO werkt samen met het netwerk aan een nieuwe uniforme meetmethode om de afgifte van microplasticvezels uit kleding in water te kunnen bepalen. Het eerdergenoemde rapport is een eerste stap in de ontwikkeling van deze methode. Het voorstel is om de meetmethode te testen in verschillende situaties (het maken en wassen van kleding en het zuiveren van afvalwater) door watermonsters te vergelijken. Hiermee kan in de toekomst onderzocht worden in welk deel in de keten de meeste microplasticvezels vrijkomen in water. Door deze methode kunnen stakeholders in beeld krijgen welke maatregelen - om het vrijkomen van microplasticvezels uit kleding te verminderen – de grootste impact hebben. Als de meetmethode goed werkt, kan deze onder meer gebruikt worden om te testen welke invloed garenstructuur, doekstructuur, materiaal en andere processen hebben. Ook geeft het een beeld van de invloed van het gebruik van verschillende parameters in het wasproces en willen we aantonen wat de verhouding microplastics uit textiel is ten opzichte van andere bronnen (zoals verf en autobanden).

De betrokken stakeholders willen op een efficiënte manier kunnen voorkomen dat microplasticvezels in het milieu terechtkomen omdat zij staan voor kwaliteit, duurzaamheid, circulariteit en kennisontwikkeling.

Bewezen tips voor consumenten
Kennisinstituten uit het netwerk zochten al eerder uit welke stappen consumenten nu kunnen zetten om te zorgen dat er bij het wassen en drogen minder microplasticvezels uit synthetische kleding vrijkomen. Er zijn een paar simpele tips die het milieu sparen. Draag kleding extra lang als het nog fris ruikt en vlekvrij is; zo was je kleding alleen wanneer het nodig is. Was met volle trommel en vooral op lage temperaturen. Synthetische kleding - zeker fleece - hoeft niet in de droger, die kleding droogt al snel. Toch de droger gebruiken? Gooi het pluis uit het filter bij het restafval en spoel het niet door de gootsteen.

 

Stakeholdernetwerk ‘Iedereen draagt bij’

Het Nederlandse stakeholdernetwerk ‘Iedereen draagt bij’ werkt aan het verminderen van afgifte van microplasticvezels uit kleding naar het milieu. Het gaat om stakeholders uit de kleding-, wasmachine- en wasmiddelenbranche, kennisinstituten, waterschappen en NGO’s. Uiteindelijk zullen de verschillende stakeholders uit deze keten passende maatregelen nemen. Ieder op zijn eigen terrein, maar met hetzelfde doel.

 Deelnemers: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze rol

Wij houden de ontwikkelingen op het gebied van microplastics nauwlettend in de gaten. In 2018 schreven we een position paper over dit onderwerp, in de afgelopen jaren zijn we aangesloten in verschillende consortiums en werkgroepen. We pleiten voor gedegen onderzoek als basis voor op feiten gebaseerde proportionele maatregelen, mochten deze er komen. Naast bovengenoemd netwerk ‘iedereen draagt bij’, zijn we op Europees gebied via Euratex betrokken bij het Cross Industry Agreement en bij de betreffende CEN werkgroep waarin de testmethode verder wordt ontwikkeld.

Is jouw bedrijf bezig met microplastics, ontvang je vragen van klanten, of heb je verdere opmerkingen? We horen het heel graag om een beter beeld te krijgen van dit issue in onze industrie.

Nikki Bosboom

bosboom@modint.nl 

 

Meer lezen:
Modint Position Paper Microfibre Pollution (2018)
Update Microplastics uit textiel (maart '21)

Thema'sModint AcademyAgenda