Nieuwsbericht

UPV kleding en textiel begint vorm te krijgen

20-01-2021 - De sector zet gezamenlijk concrete stappen om de ambitie van een circulaire textielsector te realiseren conform het Sectorplan 'Op weg naar een circulaire Keten' en het Beleidsprogramma CirculairTextiel. Ook doet de sector er alles aan tot een evenwichtige totaal afspraak – TextielPact  - te komen ten aanzien van overige beleidsterreinen en issues voor de sector. Dit vergt uiteenlopende inspanningen in de gehele waardeketen waarbij de sector zich uiteindelijk moet omvormen van een lineair model naar een circulair model. Een van de onderdelen hiervan is een UPV (uitgebreide producenten verantwoordelijkheid). 

De staatssecretaris van I&W  heeft in 2020 besloten -  mede op aandringen van de Tweede Kamer - om een UPV-systeem voor textiel in te voeren. Nederland loopt hiermee vooruit op de EU.

Vrijwillige UPV

Modint en INretail hebben met de staatsecretaris afgesproken om dit voorjaar de hoofdlijnen voor een UPV vast te stellen, met de intentie medio 2022 met de UPV te starten. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt. Daarnaast onderzoekt het kabinet UPV-doelstellingen op het gebied van in ieder geval preventie, hergebruik en recycling van textiel, de kosten en (gedifferentieerde) tarieven, en de verantwoordelijkheden in het speelveld. Mocht de vrijwillige UPV naar oordeel van de politiek onvoldoende snel tot stand komen dan zal de sector een UPV-systeem worden opgelegd waarbij er nauwelijks tot geen regie is over organisatie, heffingen en bestedingen. Vanuit de gehele sector is de beslissing genomen dat te vermijden onder het motto “door en voor de sector”.

 

Met de UPV moet de organisatie en financiering van in elk geval :

  1. de gescheiden inzameling en verwerking van kleding en textielafval worden geregeld
  1. de transitie naar een circulair systeem bevorderen, zowel de recycling als circulaire business modellen
  1. de samenwerking op verantwoorde sociale en milieu performance in de toeleveringsketen (Convenant Duurzame kleding- en textiel)

 

 

 

Enquête

In het najaar van 2020  zijn er bijeenkomsten met bedrijven uit zowel de (bedrijfs)kleding- en textiel sector geweest, waarin vooral kennis is gedeeld. Dit heeft geleid tot het instellen van een UPV-adviesgroep. Binnenkort komt er een uitgebreide vragenlijst voor bedrijven in de sector. Met de resultaten daarvan zullen de UPV-hoofdlijnen nader worden uitgewerkt in nauwe samenwerking met de leden van de UPV-adviesgroep.  

 

Exclusief voor Modint leden:

Lees ook de Update Voortgang UPV - januari 2021

 

Bekijk het Sectorplan Nederlandse Kleding- en Textielsector (2019)

                                                                                                                                          

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid