NL NextFashion & Textiles

NL NextFashion and Textiles is een kennisnetwerk waarvan Modint een initiatiefnemer en onderdeel is. Andere founders zijn de textiel- en fashion hogescholen ArtEZ, HvA, Saxion en TMO. We stimuleren onderzoek en innovatie in kleding en textiel door kennisinstellingen, bedrijven, investeerders, start-ups, designers en overheden met elkaar te verbinden, onderzoek consortia te helpen vormen, kennis te verspreiden, bijeenkomsten (mede) te organiseren en door gezamenlijk een onderzoekagenda te onderhouden. Op deze pagina vind je een aantal onderzoeksprojecten, naast korte verslagen van bijeenkomsten.
NL NextFashion and Textiles wordt ondersteund door ClickNL, uitvoerder van het Topsectorenbeleid voor de Creatieve sector in Nederland.

Meer informatie Minder informatie

Redactie

Textiles in Transition seminar @Modint

De textiel- en kledingsectoren zijn in transitie. Loop je achter of houd je het bij? In ons NL NextFashion & Textiles seminar, op 11 juni 2019...

Future Makers meeting @ArtEZ Arnhem

On June 6th Future Makers, the Center of Expertise of ArtEZ, organized their annual public meeting together with NL NextFashion & Textiles,...

Book Unfolding Fashion Tech by Marina Toeters

In the summer of 2019 NL NextFashion & Textiles supported the publication of this great book by Marina Toeters. Marina, fashion tech designer...

Xo Soft

ontwikkeling van een intelligent soft(=textiel) exoskelet voor de ondersteuning van houden en lopen bij patienten met hersenaandoeningen...

Emotioneel duurzaam design

Het is van groot belang om de emotionele waarde en culturele betekenis van mode, consumentengedrag en dus de sociale aspecten van duurzaamheid...

Smart Garments, wearer and perception

In this research project the fundamentally different character of smart garments, as distinguished from common clothing, is critically...

Circulair textiel en kleding in Gelderland

Onderzoek naar de kansen voor verbreding van Circulair Textiel in de Provincie Gelderland. Door middel van interviews met bedrijven die de...

Recurf-UP

RECURF-UP! richt zich op concrete materiaaleigenschappen, op het daadwerkelijk circulair maken van de ketens van vezel tot eindproduct en op...

Bouwtex

Toepassen van textiel in de bouw om enerzijds constructies te versterken en anderzijds het realiseren van flexibele binnenwanden. Toepassingen...

From workwear to workwear

“In this case project, the SaXcell chemical recycling technology invented at Saxion is used to recycle worn-out cotton workwear into a virgin...

ActueelThema'sDossier CoronavirusAgendaLid worden