Document

Sectorplan Nederlandse kleding- en textielsector

Een duurzame kleding- en textielsector in 2050 

De kleding- en textielsector is al jarenlang hard bezig om de sector te verduurzamen. Bedrijven in de kleding- en textielsector investeren fors in het verbeteren van de productieomstandigheden op het gebeid van milieu, dierenwelzijn als mensenrechten. 

In Nederland zetten de branches VGT (vereniging grootwinkelbedrijf Textiel), Modint (vereniging fabrikanten, importeurs, agenten en groothandelaren in kleding, modeaccessoires, tapijt en (interieur)textiel en INretail (vereniging non-food retail) zich sinds 2012 gemeenschappelijk actief in vanuit de OESO-richtlijnen om structurele verbeteringen te realiseren op het gebied van arbeidsomstandigheden en de naleving van mensenrechten, dierenwelzijn, milieu en het zuinig en schoon gebruik en hergebruik van grondstoffen.

We zijn er van overtuigd dat een gemeenschappelijke aanpak, bovenop de individuele prestaties en initiatieven van onze bedrijven, de grootste impact zal hebben. Dat we dit serieus nemen, wordt duidelijk uit het sterke track-record die we hebben opgebouwd door deelname en het opzetten van onderstaande initiatieven:
• Green Deal Textielinzameling (2012)
• Plan van Aanpak: Groen is de Rode Draad (2013)
• Convenant Duurzame Kleding en Textiel (2016)
• Roadmap Circulair Textiel (2017)
• Dutch Circular Textile Valley (DCTV) (2019)
• Sectorplan: Op weg naar een circulaire keten in de Kleding- en Textielsector (2019)

1 document toegevoegd