subsidies

Actuele subsidie mogelijkheden voor scholing

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers verdient voortdurend aandacht. En dat is logisch gezien de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Het is belangrijk dat werknemers hun kennis en kunde
up-to-date houden. De overheid is zich hier ook van bewust en heeft daarom een aantal subsidies in het leven geroepen die bedrijven voor hun medewerkers en scholing kunnen benutten.

Werknemers moeten langer doorwerken tot hun pensioen. De digitalisering en automatisering van productieprocessen zorgen voor een verandering in de benodigde kennis en vaardigheden van werknemers in de MITT-sector. Het wordt steeds lastiger om goed gekwalificeerde medewerkers te vinden. Daarom is het belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen.

 

Op deze pagina staat een overzicht van actuele subsidies. De informatie wordt regelmatig aangepast en indien nodig aangevuld.


Een samenwerkingsverband van meerdere bedrijven helpt vaak bij de aanvraag van een subsidie.


Heb je interesse of wil je meer weten neem dan contact op met Marieke Kuper

 

MKB!dee

63 nieuwe projecten om mkb te helpen met bijscholing personeel

175 mkb-bedrijven ontvangen in totaal 10 miljoen euro voor hun MKB!dee: projecten waarmee ondernemers kunnen experimenteren met hoe je de kennis en vaardigheden van je personeel kunt opvijzelen. MKB Idee subsidie aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

 

RIF subsidie

9,7 miljoen euro voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen

Tien mbo-instellingen hebben een succesvol samenwerkingsproject opgezet met het bedrijfsleven en regionale overheden. Hiervoor krijgen zij in totaal 9,7 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo. Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

 

SLIM subsidie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het mkb | Subsidie en regeling | Uitvoering van Beleid (uitvoeringvanbeleidszw.nl)

 

Nederland leert door

Er is aanbod beschikbaar van gratis gesubsidieerde opleidingen in het kader van de regeling ‘Nederland leert door’.  Zie voor de actuele informatie:

NLWerktDoor brengt in de coronacrisis vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen.

Meer weten?

Advies op maat

Marieke Kuper helpt je graag verder. 

Stuur een bericht aan : kuper@modint.nl 

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid