Subsidies

Actuele subsidie mogelijkheden voor scholing

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers verdient voortdurend aandacht. En dat is logisch gezien de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen: Medewerkers moeten langer doorwerken tot hun pensioen; digitalisering en automatisering van productieprocessen vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden in de MITT-sector, en daarbij wordt het steeds lastiger om goed gekwalificeerde medewerkers te vinden. Het is dan ook belangrijk dat werknemers hun kennis en kunde up-to-date houden. De overheid is zich hier ook van bewust en heeft daarom een aantal subsidies in het leven geroepen die bedrijven voor hun medewerkers en scholing kunnen benutten.

 

Op deze pagina staat een overzicht van actuele subsidies. 
Een samenwerkingsverband van meerdere bedrijven helpt vaak bij de aanvraag van een subsidie.
Heb je interesse of wil je meer weten, neem contact op met Onderwijs Consultant Marieke Kuper

 

Subsidiemogelijkheden voor het volgen van een opleiding

Met het verdwijnen van het STAP-budget is het resterende bedrag wat hiervoor beschikbaar was ingezet binnen de SLIM subsidie. De SLIM- regeling van het ministerie van SZW stimuleert leren en ontwikkelen in het MKB. Werkgevers kunnen maximaal 25.000 euro subsidie aanvragen om hun medewerkers te scholen. Op dit moment richt de SLIM-regeling zich op 3 groepen:

  1. Individuele mkb-ers (minder dan 250 medewerkers en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen).
  2. Samenwerkingsverbanden in het mkb.
  3. Grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Daar komt nu een vierde groep bij voor individuele scholing.

Meer informatie SLIM regeling

Voor het volgen van vakgerichte scholing bevelen we onderstaande opleiders die meegedaan hebben aan het STAP-budget bij u aan:

D'r Kleermaker Velden
Landelijk Platform Modevakonderwijs Haarlem
Ecorn  Zeewolde
Textilice Maastricht
Hi Style Rotterdam
Detex Opleidingen B.V. Doorn
BCL Instituut Eindhoven
Modevakschool Amsterdam Amsterdam
Hendrikse-Knapen ENSAID Den Bosch
Lijfgoed Montfoort
MARAblu Oosterhout
HCH Modevakopleidingen Montfoort
Fifty Ways Haarlem
Jema Training VOF Heerlen
ENSAID modevakschool Rotterdam Rotterdam
Topais - Fashion Academy Breda
Modint Academy Zeist

 

Leven lang leren krediet

Voor het volgen van een beroeps- of universitaire opleiding voor mensen onder de 57 jaar kan een levenlangleren krediet aangevraagd worden. Met dit krediet kan maximaal een bedrag geleend worden ter hoogte van het wettelijk collegegeld of lesgeld voor de duur van de studie.

Meer informatie
 

Subsidie voor EVC-trajecten

Wist je dat je als werkende je opgedane werkervaring kunt laten toetsen en vastleggen door middel van een EVC-procedure (Erkenning van Verworven Competenties)? De overheid heeft hiervoor subsidie beschikbaar. Het aanvraagtijdvak voor deze subsidie is van 1 november 2023, 9.00 uur, tot en met 29 februari 2024, 17.00 uur. Er is € 1 miljoen beschikbaar. 

Meer informatie
 

Subsidieregeling praktijkleren 

Wil je een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk alvast of je gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren.

Het eerstvolgende aanvraagtijdvak voor de subsidieregeling loopt van maandag 3 juni 2024 9.00 uur tot en met dinsdag 17 september 2024 17.00 uur. Werkgevers kunnen dan weer maximaal € 2.700 subsidie aanvragen per gerealiseerde praktijk- of leerwerkplek.

Meer informatie
 

Overzicht leer en werk mogelijkheden

Er zijn een aantal sites waar meer informatie te vinden is over kansrijke beroepen en opleidingen voor de sector. Wil jij werken en/of leren in de textielsector, zoals bij een mode-, tapijt-, textielbedrijf of een gordijnatelier, kijk dan eens rond naar de mogelijkheden.

Op ‘Nederland werkt aan werk’ zijn routekaarten te vinden waar kansen op werk inzichtelijk worden gemaakt. 

Op het 'Leeroverzicht' geeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in samenwerking met het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, sociale partners en onderwijskoepels informatie over scholing en subsidiemogelijkheden. 

Advies op maat

Marieke Kuper helpt je graag verder. 

Stuur een bericht aan : kuper@modint.nl