Subsidies

Actuele subsidie mogelijkheden voor scholing

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers verdient voortdurend aandacht. En dat is logisch gezien de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen: Medewerkers moeten langer doorwerken tot hun pensioen; digitalisering en automatisering van productieprocessen vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden in de MITT-sector, en daarbij wordt het steeds lastiger om goed gekwalificeerde medewerkers te vinden. Het is dan ook belangrijk dat werknemers hun kennis en kunde up-to-date houden. De overheid is zich hier ook van bewust en heeft daarom een aantal subsidies in het leven geroepen die bedrijven voor hun medewerkers en scholing kunnen benutten.

 

Op deze pagina staat een overzicht van actuele subsidies. 

Een samenwerkingsverband van meerdere bedrijven helpt vaak bij de aanvraag van een subsidie.

Heb je interesse of wil je meer weten neem dan contact op met Marieke Kuper

 

STAP-budget inzetten voor aanbod Modint Academy 

Werkenden en werkzoekenden kunnen een STAP-budget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Er zijn verschillende tijdvakken per jaar waarin aanvragen van het STAP-budget mogelijk is. Ook bij Modint Academy is voor een aantal vakspecifieke opleidingen STAP-subsidie aan te vragen. Bekijk het aanbod hier of contact Marieke Kuper voor meer informatie: kuper@modint.nl

Recentelijk is een groot aantal branche-opleiders met erkenning van de Vakraad MITT in het STAP-register opgenomen. Zoek je dus een vakopleiding binnen de mode-, interieur-, tapijt-, of textielsector? Neem dan eerst een kijkje bij deze opleiders:

Opleiders met branche-specifiek aanbod

D'r Kleermaker Velden
Landelijk Platform Modevakonderwijs Haarlem
Ecorn  Zeewolde
Textilice Maastricht
Hi Style Rotterdam
Detex Opleidingen B.V. Doorn
BCL Instituut Eindhoven
Modevakschool Amsterdam Amsterdam
Hendrikse-Knapen ENSAID Den Bosch
Lijfgoed Montfoort
MARAblu Oosterhout
HCH Modevakopleidingen Montfoort
Fifty Ways Haarlem
Jema Training VOF Heerlen
ENSAID modevakschool Rotterdam Rotterdam
Topais - Fashion Academy Breda
Modint Academy Zeist


Eerste aanvraagronde subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg is open.

Heb je een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Kijk of je gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg.

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. Alleen kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden komt in aanmerking voor deze subsidie.

Je helpt hiermee de directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden of werkzoekenden op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Van 2021 tot en met 2023 stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) subsidie beschikbaar. Het totale beschikbare budget is € 25,5 miljoen.

Meer informatie


Subsidieregeling praktijkleren - vanaf juni 2023

Wil je een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk alvast of je gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren.

Een aanvraag indienen is weer mogelijk vanaf 2 juni 2023 t/m 15 september 2023.

Meer informatie


SLIM subsidie

Wil je een leerrijke omgeving binnen jouw bedrijf creëren? En daarmee kansen voor jouw organisatie en werknemers? Maak dan gebruik van de SLIM-subsidie. Met de subsidie kun je bijvoorbeeld een opleidings- of ontwikkelplan laten maken of ontwikkeladviezen voor werknemers financieren. Per 1 maart 2023 gaat weer een nieuwe aanvraagronde voor MKB ondernemingen van start.

Meer informatie


RIF subsidie

9,7 miljoen euro voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen.

Tien mbo-instellingen hebben een succesvol samenwerkingsproject opgezet met het bedrijfsleven en regionale overheden. Hiervoor krijgen zij in totaal 9,7 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo. In 2023 kunt u voor het laatst subsidie aanvragen via de huidige regeling. De laatste aanvraagronde is van 1 tot en met 30 juni 2023.

Meer informatie


Overzicht leer en werk mogelijkheden

Er zijn een aantal sites waar meer informatie te vinden is over kansrijke beroepen en opleidingen voor de sector. Wil jij werken en/of leren in de textielsector, zoals bij een mode-, tapijt-, textielbedrijf of een gordijnatelier, kijk dan eens rond naar de mogelijkheden.

Op ‘Nederland werkt aan werk’ zijn routekaarten te vinden waar kansen op werk inzichtelijk worden gemaakt. 

Op het 'Leeroverzicht' geeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in samenwerking met het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, sociale partners en onderwijskoepels informatie over scholing en subsidiemogelijkheden. 

Advies op maat

Marieke Kuper helpt je graag verder. 

Stuur een bericht aan : kuper@modint.nl

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid