subsidies

Actuele subsidie mogelijkheden voor scholing

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers verdient voortdurend aandacht. En dat is logisch gezien de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Het is belangrijk dat werknemers hun kennis en kunde
up-to-date houden. De overheid is zich hier ook van bewust en heeft daarom een aantal subsidies in het leven geroepen die bedrijven voor hun medewerkers en scholing kunnen benutten.

Werknemers moeten langer doorwerken tot hun pensioen. De digitalisering en automatisering van productieprocessen zorgen voor een verandering in de benodigde kennis en vaardigheden van werknemers in de MITT-sector. Het wordt steeds lastiger om goed gekwalificeerde medewerkers te vinden. Daarom is het belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen.

 

Op deze pagina staat een overzicht van actuele subsidies. De informatie is altijd actueel! 


Een samenwerkingsverband van meerdere bedrijven helpt vaak bij de aanvraag van een subsidie.


Heb je interesse of wil je meer weten neem dan contact op met Marieke Kuper

 

Het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag

Op de website van VIND subsidies vind je het meest in het oog springende subsidienieuws uit de op Prinsjesdag bekendgemaakte Miljoenennota en Rijksbegroting 2022.  

 

SLIM subsidie

Wil je een leerrijke omgeving binnen jouw bedrijf creëren? En daarmee kansen voor jouw organisatie en werknemers? Maak dan gebruik van de SLIM-subsidie. Met de subsidie kun je bijvoorbeeld een opleidings- of ontwikkelplan laten maken of ontwikkeladviezen voor werknemers financieren. Het tijdvak voor aanvraag van de subsidie is gesloten maar houd website in de gaten voor de nieuwe aanvraagmogelijkheden.
Meer informatie   of download de menukaart 

 

Nieuwe omscholingsregeling voor techniek en ICT

Wil je een of meer van je medewerkers of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Als werkgever kun je aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling.

Een verschuiving naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek is van groot belang door het huidige verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het oplossen van de krapte in deze beroepsklassen ook noodzakelijk voor maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en de digitalisering. Ook biedt het een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

Budget
Voor de subsidieregeling is € 34.625.000 gereserveerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Werkgevers kunnen eenmalig, een vast bedrag van € 3.750 aanvragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever). Er is ruimte voor financiering van in totaal 9.233 omscholingstrajecten. Subsidieregeling omscholing aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

 

Gratis trainingen via STAP in 2022

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 aanvragen. Later dit jaar wordt duidelijk hoe deze trainingen precies aangevraagd kunnen worden. We zijn daarom bezig om ons aanbod in het STAP-register te krijgen zodat werknemers gratis van vakspecifiek aanbod gebruik kunnen maken. Denk hierbij onder meer aan: textielwarenkennis, productietechnieken, maatvoering en duurzaamheid. 

 

RIF subsidie

9,7 miljoen euro voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen

Tien mbo-instellingen hebben een succesvol samenwerkingsproject opgezet met het bedrijfsleven en regionale overheden. Hiervoor krijgen zij in totaal 9,7 miljoen euro om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) mbo. Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

 

Nederland leert door

Er is aanbod beschikbaar van gratis gesubsidieerde opleidingen in het kader van de regeling ‘Nederland leert door’.  Zie voor de actuele informatie:

NLWerktDoor brengt in de coronacrisis vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen.

Meer weten?

Advies op maat

Marieke Kuper helpt je graag verder. 

Stuur een bericht aan : kuper@modint.nl 

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid