Interieur

De Nederlandse kleding- en textielsector heeft een omzet van € 20 miljard en biedt werk aan circa 100.000 werknemers in Nederland en 60.000 mensen die in opdracht van Nederlandse bedrijven werkzaam zijn in andere landen. De helft van deze omzet bestaat weer voor de helft uit woon- en huishoudtextiel (25%), inclusief tapijten en interieurtextiel, en voor de helft uit technisch textiel (25%). 

Modint biedt leveranciers van onder meer gordijnen, meubelstoffen, bed- en badtextiel de mogelijkheid om gezamenlijk een collectieve agenda te ontwikkelen of lopende activiteiten met elkaar af te stemmen. Verbinding en het creëren van een goede agenda voor de interieurtextielbranche staat hierbij centraal. Daarbij wordt ook sterk gekeken naar samenwerking met andere partijen met vergelijkbare belangen of activiteiten. Het kan gaan om het oppakken of organiseren van nieuwe projecten, maar zeker ook om bestaande initiatieven te versterken.

Gordijnenateliers 

Het maken en confectioneren van gordijnen is een vak apart. Het is confectie maar alleen tot in de perfectie uitgevoerde gordijnen zijn een sieraad voor het interieur. Gordijnen laat je maken bij een gordijnenatelier. Een aantal daarvan heeft zich verenigd in de VNGA, de Verenigde Nederlandse Gordijnen Ateliers.