Nieuwsbericht

Verminder ziekteverzuim met oog voor 5 arbeidsrisico’s

17-06-2021 - De arbeidsrisico’s verschillen sterk per bedrijf en werkplek. Denk aan te zwaar tillen, veel bukken, aan de lopende band dezelfde beweging maken of het dagelijks werken met gevaarlijke stoffen. In de kleding-, interieur-, tapijt- en textielbranche zijn er 5 belangrijke arbeidsrisico’s waar je op moet letten. Als deze risico's niet op orde zijn, kan het gebeuren dat medewerkers zich vaker ziekmelden, bijvoorbeeld door een burn-out, rugklachten door een slechte houding of door inademen van chemicaliën. Dat zorgt niet alleen voor veel persoonlijk leed, uitval en arbeidsongeschiktheid, maar levert jaarlijks ook hoge kosten voor werkgevers op. Modint Verzekeringsdienst legt uit hoe je dit kunt verminderen.

 

1. Gevaarlijke stoffen en stof

Bij afdelingen waar vezels mechanisch worden bewerkt, is er sprake van inadembaar stof met name veroorzaakt door de grondstoffen. Daarnaast kunnen er werkzaamheden uitgevoerd worden waar met gevaarlijke stoffen ofwel chemicaliën wordt gewerkt. Breng in kaart wat een stof gevaarlijk maakt en welke mogelijke gevaarlijke stoffen er bij jullie op de werkvloer zijn en hoe je de risico's hiervan voor je personeel vermindert.

2. Werkplekinrichting, beeldschermwerk en fysieke belasting

De meeste mensen brengen dagelijks ongeveer een derde van hun tijd door op het werk. Daarom is het belangrijk dat de inrichting van de werkplek voldoet aan de daarvoor gestelde veiligheids- en gezondheidseisen. Slecht ingerichte werkplekken kunnen leiden tot gezondheidsklachten en ongevallen. Een goede werksituatie verlaagt verzuim en daarmee bedrijfskosten.

3. Machineveiligheid

Veel voorkomende problemen zijn onjuist gebruik van beveiligingen en hulpmiddelen, niet goed functionerende beveiligingen en verkeerde werkmethoden. Hierdoor komen nog steeds met regelmaat ongevallen voor met blijvend handletsel tot gevolg.  Ongelukken worden voorkomen door ervoor te zorgen dat werknemers de machines veilig gebruiken en dat de apparaten voldoen aan alle veiligheids- en keurmerken.

4. Schadelijk en hinderlijk geluid

Werknemers kunnen blootgesteld worden aan geluid en trillingen. Gehoorschade, ook wel lawaaislechthorendheid genoemd, is al jaren een van de meest gemelde beroepsziekten. Hinderlijk geluid kan zowel boven als onder de 80 dB(A) liggen. Klachten hierover kunnen zeer divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan hoge geluidsniveaus, slechte spraakverstaanbaarheid, onvoldoende privacy, concentratieverlies, eentonigheid of schrikreacties. Verwacht je dat geluid een risico vormt in het bedrijf, dan kan een arbeidshygiënist een blootstellingsonderzoek doen.

5. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Hoe collega’s met elkaar omgaan, kan van grote invloed zijn op hoe iemand zich voelt. Zeker als er sprake is van pesten, agressie en geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Ernstige lichamelijke en psychische klachten kunnen het gevolg ervan zijn. Als werkgever ben je verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. De aanpak op ongewenste situaties, zoals pesten of discriminatie, worden vastgelegd in een wettelijk verplicht beleid psychosociale arbeidsbelasting.

 

Hoe verklein je als werkgever deze risico’s?

Het is heel belangrijk om voor elke werkplek de risico’s in kaart te hebben. Ook moet je als werkgever bepalen wat je kunt doen om risico’s te vermijden. Je verkleint de kans op ongelukken en gezondheidsklachten aanzienlijk als je weet welke risico’s werknemers lopen in de organisatie. Door die risico’s aan te pakken, verlaag je het verzuim en kunnen werknemers gemotiveerd, efficiënt en veilig werken. Als werkgever ben je bovendien verantwoordelijk jouw mensen een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. Denk hierbij aan de wettelijk verplichte RI&E.

 

Wat als het dan toch nog misgaat?

Ook al heb je als werkgever zoveel mogelijk preventieve maatregelen genomen, het kan toch nog misgaan en iemand kan ziek worden. Wanneer een medewerker zich langdurig ziekmeldt heeft dat veel gevolgen voor jou als werkgever. Denk aan ziekmelding, loondoorbetaling en re-integratie. Dan moet je zorgen voor een goede arbodienst die helpt bij juiste re-integratie van de medewerker.

 

Totale verzuimaanpak met ModintVerzuim.nl

Speciaal voor Modint-leden is er een totale verzuimaanpak ontwikkeld met Modintverzuim. Bij Modint Arbodienst is het doel meer grip op het verzuim van medewerkers te krijgen. Hierbij wordt gericht op het beperken van zowel kortdurende ziekmeldingen als voor de vermindering van langdurige ziekteperioden. Kijk voor meer informatie op modintverzuim.nl.

 

Vragen?

Mocht je vragen hebben over de arbodienst dan kun je contact opnemen met Modint Verzekeringsdienst via 010 – 288 49 59 of info@modintverzuim.nl of ga voor meer informatie naar modintverzekeringsdienst.nl.