Nieuwsbericht

UPV - FAQ’s

Op deze pagina staan een paar van de meest gestelde vragen en antwoorden over de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor kleding en textiel . Meer inhoudelijke vragen en antwoorden zijn uitsluitend beschikbaar voor Modint-leden.  Lees direct verder >

FAQ's in English
This page lists some of the most frequently asked questions and answers about Extended Producer Responsibility (UPV) for garments and textiles. More substantive questions and answers are available to Modint members only. 
Read more >

 

 

Wat is de UPV?

UPV is de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid, Extended Producer Responsibility (EPR) in het Engels. Dit betekent dat textielproducenten verantwoordelijk worden voor de inzameling, sortering, recycling en het hergebruik en de afvalverwerking van producten die zij op de Nederlandse markt brengen. Dit moet zorgen voor meer hergebruik en hoogwaardige recycling, minder vervuiling en minder verspilling.

Waarom komt er een UPV?

De maatschappelijke en politieke druk op de sector is groot. Veel criticasters vinden dat we een te verkwistend systeem hebben, met name de afvalberg en de zogenaamde ‘fast fashion’. Dit is ook omgezet in moties in de Tweede Kamer en in het Beleidsprogramma Circulair Textiel van de overheid. Om als sector onze verantwoordelijke te nemen (zie ons Sectorplan Circulair Textiel) en de regie zoveel mogelijk in handen te houden werken we aan een (vrijwillig – maar niet vrijblijvend) UPV systeem.

Wat is de rol van de overheid?

De doelen van de Nederlandse overheid zijn bijzonder ambitieus, en op dat vlak is Nederland internationaal een voorloper. In 2030 moet het gebruik van primaire grondstoffen zijn gehalveerd, en in 2050 moet de economie volledig circulair zijn. De UPV Textiel is hiervan een onderdeel. De overheid heeft hierbij in eerste instantie een stimulerende en regulerende functie.

Om welke textielproducten gaat het?

In het akkoord met het ministerie van I&W is afgesproken dat het gaat om alle kleding (dus ook bedrijfskleding) en alle bed-, bad-, tafel en keukentextiel (linnen platgoed).

Wanneer wordt de UPV ingevoerd?

De overheid wil de UPV formeel van kracht laten worden per 1 januari 2023. Wij als sectororganisaties hebben zeker tot 1 januari 2024 de tijd nodig om het collectieve systeem goed op te zetten. We zullen met de overheid een overgangsperiode afspreken. Bedrijven hebben dan wel formeel de individuele verantwoordelijkheid, maar hoeven pas per 2025 te rapporteren over de concrete invulling en resultaten, daarvoor hebben we dan de collectieve Producentenorganisatie vanaf 2024.

Hoe gaan we dat doen in de sector?

Dat gaan we gezamenlijk doen. Er komt een producentenorganisatie die ervoor zorgt dat alles goed verloopt. Deze organisatie financiert zich middels een heffing per kledingstuk. De heffing gaat naar Frans voorbeeld over 4 categorieën qua gemiddelde omvang (gewicht) van een textiel- of kledingstuk. Zo leveren we gezamenlijk een ‘circulaire en duurzame transitiebijdrage’.

Wat is de rol van Modint en INretail ? 

Modint en INretail vertegenwoordigen de Nederlands kleding- en textielsector voor wat betreft het (laten) produceren en verkopen. Zij maken afspraken met de overheid en organiseren de collectieve Producentenorganisatie, waarin meerdere stakeholders zullen deelnemen. Modint vertegenwoordigt vooral de producenten en importeurs – denk aan brands en white/private-label producenten – die formeel als eerste aangesproken worden op de uitgebreide verantwoordelijkheid. Maar ook onder de grote(re) retailers zijn er bedrijven die producten rechtstreeks importeren. Als Nederlandse sectorketen willen we gezamenlijk een goed systeem afspreken om de financiële lasten van de heffing zo goed mogelijk te verdelen. Daarbij denken wij in eerste instantie aan het doorbelasten van de heffing naar de eindgebruiker.

Welke doelgroepen gaan iets merken van de regeling?

- Textiel- en kledingproducenten en importeurs als formeel verantwoordelijken
- Groothandel en winkeliers als vervolgschakel naar de eindgebruiker
- Consumenten die de aankoopbeslissing nemen en die bepalen wat ze ermee doen als ze er van af willen: doorverkopen, textielbak of afvalbak.
- Gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het huishoudelijk afval en veelal textielbakken op straat hebben staan. Zij gaan de verantwoordelijkheid voor de gescheiden inzameling formeel afstaan aan de producenten en worden uitgenodigd samen te werken met de Producentenorganisatie.
- Textielinzamelaars werken nu veelal in een 2de-hands sorteer- en handelssysteem en hebben hun textielbak op straat in opdracht van de gemeenten, waarvoor ze meestal een afdracht moeten doen aan de gemeente. Zij gaan onder de UPV samenwerken met de Producentenorganisatie.
 

Voor meer vragen en antwoorden moet je ingelogd zijn

 

Heeft u al een account? Log dan eerst in, uw gegevens worden dan automatisch ingevuld.

Stel je vraag over de UPV

* verplicht veld

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid