Nieuwsbericht

RI&E

Modint heeft samen met de vakbonden in de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielsector (MITT) speciaal voor de mode- en interieurbranche én voor de textiel- en tapijtindustrie de digitale branche Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) ontwikkeld. De RI&E Mode & Interieur en de RI&E Tapijt & Textiel zijn specifiek op onze sector gericht met praktische instrumenten die helpen om arbeidsrisico’s in het werk aan te pakken en in de toekomst te voorkomen. 

Op grond van de Arbowet is elk bedrijf met medewerkers verplicht een RI&E uit te voeren. De RI&E moet altijd actueel zijn en vraagt dus periodiek aandacht. De Inspectie SZW controleert namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of er een getoetste RI&E met bijbehorend plan van aanpak aanwezig is. Heeft en bedrijf geen RI&E dan zal de Inspectie SZW direct een boete aanzeggen.

 

Bekijk alvast 10 tips om de arbeidsveiligheid op de werkvloer te verbeteren >>

Voordeel als Modint-lid

De branche RI&E levert jouw bedrijf voordeel op! Bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder de MITT-branche vallen, hoeven de RI&E bij gebruikmaking van de RI&E Mode & Interieur of RI&E Tapijt & Textiel niet te laten toetsen. Modint heeft beide RI&E’s reeds laten toetsen.

Met de digitale branche RI&E van Modint voldoe je in 5 stappen aan de arboverplichting wat betreft het hebben van een risico-inventarisatie & -evaluatie. Je kunt hiermee dus veel tijd en geld besparen. Ook heb je ieder moment toegang tot de RI&E. Ga je aan de slag met het plan van aanpak? Kijk dan ook op modintarbocatalogus.nl.

Mogelijk ontbreekt het je aan tijd of kennis om de RI&E goed in te vullen. Modint kan in dat geval helpen bij het invullen van de RI&E. Binnen Modint is veel kennis over de arbeidsrisico’s binnen de sector aanwezig. We kunnen je daarom ook goed adviseren

Als je bedrijf meer dan 25 werknemers heeft dan moet de uitgevoerde RI&E worden getoetst. Dit is een wettelijke verplichting. Modint kan je hierin ook ontzorgen en de toetsing van de RI&E door een kerndeskundige laten uitvoeren.

Wil je gebruik maken van het digitale RI&E instrument? Stuur dan een e-mail aan rie@modint.nl. We nemen dan contact met je op. Op deze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden RI&E van toepassing.