Nieuwsbericht

Modint: Energie

Update 25/8/22
Regiobijeenkomsten Aanpassing energiebesparingsplicht

Kies de datum/locatie die u het beste uitkomt:  

Plaats Datum Tijd Locatie
Rotterdam 14 september 2022 13.00-17.00u Blijdorp
Eindhoven 19 september 2022 13.00-17.00u Van der Valk
Assen 22 september 2022 13.00-17.00u Van der Valk
Amsterdam 27 september 2022 13.00-17.00u Kamer van Koophandel
Apeldoorn 12 oktober 2022 13.00-17.00u Apenheul


Waarom een bijeenkomst? 
In Nederland is er de energiebesparingsplicht die bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van ten hoogste 
5 jaar. Deze plicht wordt in 2023 aangepast. Dit houdt onder andere in dat: 

  • de plicht in 2023 ook van toepassing is voor bedrijven die een omgevingsvergunning milieu hebben*;
  • de plicht in 2023 ook van toepassing is voor bedrijven die deelnemen aan de Europese broeikasgasemissiehandel (EU ETS); en
  • dat er voor energie-intensieve bedrijven** een onderzoeksplicht energiebesparing geldt. 

Informatie en uitleg over de energiebesparingsplicht en onderzoeksplicht
In deze bijeenkomst licht het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de voorgenomen wetswijzigingen voor de energiebesparingsplicht toe. 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland neemt vervolgens het stokje over en informeert u over de invulling van de onderzoeksplicht. Ook zullen de informatieplicht en de geactualiseerde Erkende maatregelenlijsten (EML) aan bod komen.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst van uw voorkeur. Heeft u vragen vooraf dan kunt u dat in het registratieformulier aangeven. 
We hopen u graag te ontmoeten. 

* Bedrijven die een omgevingsvergunning milieu hebben zijn zogenaamde type C inrichtingen onder de Wet milieubeheer.

** Onder energie-intensieve bedrijven bedoelen we voor deze bijeenkomst bedrijven met een jaarlijks energiegebruik vanaf 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18/7/22
Energie besparen, maar dan zonder cowboyadviseurs graag. Het kabinet heeft besloten om de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) tijdelijk te sluiten. De SVM is in 2021 in het leven geroepen om mkb’ers ondersteuning te bieden bij de kosten voor energieadvies. De regeling is destijds bewust zo simpel en laagdrempelig mogelijk gemaakt zodat mkb-ondernemers zich kunnen richten op ondernemen en niet onnodig met papierwerk worden opgezadeld. In de afgelopen twee maanden zijn echter steeds meer signalen binnengekomen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over oneigenlijk gebruik van de regeling door enkele  energie-adviseurs. De grote aantallen aanvragen die zij momenteel indienen, heeft het kabinet doen besluiten om de regeling nu tijdelijk stop te zetten zodat de regeling in een nieuwe jas kan worden gestoken met strengere kwaliteitseisen. Hiermee wordt verder oneigenlijk verbruik voorkomen en kan de regeling worden verbeterd om mkb’ers beter te ondersteunen bij het nemen van energiebesparingsmaatregelen.

Binnen DEB (Duurzaam Energie Besparen) houden we jullie ook op de hoogte van subsidiemogelijkheden. DEB is een innovatief instrument waarmee mkb’ers aan de hand van hun bedrijfsgegevens inzicht krijgen in hun potentiële energiebesparing. Modint leden kunnen gebruik maken van dit praktische hulpmiddel om energie en geld te besparen. Klik hier voor meer informatie Modint - DEB en voor het nieuws Artikelen - DEB. 

Een update van de actualiteiten rondom DEB en energiebesparing vindt je hier.

DEB-Ontzorgers
Ondernemers hebben hulp nodig om aan de slag te gaan met energiebesparing. Om die reden hebben we een aantal Ontzorgers opgeleid die een ondernemer bij de hand kunnen nemen. Samen vullen zij DEB in en bepalen ze de quick-wins. Van één of enkele maatregelen zal de DEB-Ontzorger offertes opvragen voor de ondernemer. 

Komend jaar op de agenda:
•    Kantoor Label C
Kantoorgebouwen (>100 m2) moeten vanaf 1 januari 2023 energielabel C of hoger hebben. Een kantoor met een lager energielabel mag niet meer als zodanig worden gebruikt. 
•    Nieuwe Erkende Maatregelenlijsten
DEB bereid zich voor op de nieuwe EML’s die per 1 januari 2023 ingaan. We gaan van 1.000 unieke maatregelen nu, naar ongeveer 200-300 maatregelen straks. 
•    Omgevingswet
Het lijkt erop dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 ingaat. Een ingediende motie (stemming dinsdag 12 juli a.s.) zou dat misschien nog een half jaar kunnen vertragen. 
•    Informatieplicht
Ondernemers moeten vóór 20 december 2023 opnieuw voldoen aan een informatieplicht. Deze plicht wordt iedere 4 jaar opgelegd om de progressie op het gebied van verduurzaming te meten. De laatste informatieplicht was in 2019.  
•    Energiebesparingsplicht & Handhaving
Ondernemers zijn verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Om discussie over deze maatregelen te voorkomen, wordt verwezen naar de Erkende Maatregelen. Het kabinet reserveert voor de komende 4 jaar 56 miljoen euro voor handhaving van de energiebesparingsplicht. Ook krijgt de handhaving er meer bevoegdheden bij, zo kunnen zij straks verbruiksgegevens direct opvragen bij netbeheerders.