Nieuwsbericht

Deelnemers Werkgroep Pensioen MITT gezocht

Modint is op zoek naar deelnemers voor de werkgroep Pensioen MITT. Deze werkgroep adviseert het bestuur van Modint om te komen tot de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2025. Met je deelname lever je een belangrijke bijdrage aan de nieuwe pensioenregeling van onze sector, en dus van de medewerkers van jouw bedrijf. De werkgroep komt in ieder geval maandag 3 april bijeen en mogelijk zal er nog een tweede bijeenkomst georganiseerd worden.

Doelstelling 

Medio juli 2023 dient er vanuit Modint besluitvorming plaats te vinden rondom een aantal keuzes voor de nieuwe pensioenregeling. Aan de werkgroep wordt gevraagd om het bestuur van Modint hierover te adviseren. De bijeenkomst van de werkgroep Pensioen is deels beeldvormend van aard en bedoeld om 'de klokken bij iedereen gelijk te zetten'. Tijdens de sessie is er ruimte om vragen te stellen en zal er vanuit verschillende betrokkenen en experts een nadere toelichting worden gegeven. De sessie is met name bedoeld om tot inkleuring van de nieuwe pensioenregeling te komen. Onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen zijn: 

  • Welke stakeholders zijn er betrokken in het proces om te komen tot de pensioenregeling?
  • Wie is waar verantwoordelijk voor en wat is de rol van Modint?
  • Over welke onderwerpen gaat Modint besluiten? En wat moet ik daarvoor weten?
  • Hoe moet de nieuwe pensioenregeling eruit komen te zien?

De opdracht van de werkgroep is om te komen met een advies dat aan het bestuur van Modint wordt voorgelegd en dat als basis dient om afstemming te bereiken met vakorganisaties, Bpf MITT alsook cao-partijen Textielverzorging. In de werkgroep nemen ook Modint-leden deel die een actieve rol binnen Bpf MITT vervullen, om daarmee zoveel mogelijk kennis in te brengen en te borgen.

Bijeenkomst Werkgroep Pensioen

Datum: Maandag 3 april, 10.00 tot 13.00 uur. 
Locatie: Arnhemse Bovenweg 100, Zeist
Aanwezig: Deelnemers van de Werkgroep Pensioen

De sessie staat onder leiding van Jochem Sluis (AethiQs). Jochem zal onze werkgroep als onafhankelijk voorzitter begeleiden richting de besluitvorming in juli en zal zich tijdens de sessie nader aan ons voorstellen. 

Heb je interesse?

Stuur een mail naar Simone van der Heijdt (vanderheijdt@modint.nl).   

*Let op: Deelname is alleen mogelijk voor leden van Modint, vallend onder de cao MITT.