Nieuwsbericht

Cao-onderhandelingen op 24 mei voortgezet

Modint heeft met de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie afgesproken om de cao-onderhandelingen op 24 mei 2024 voort te zetten. Zowel Modint als de vakorganisaties hebben de intentie om snel tot overeenstemming te komen.

De gesprekken worden hervat nadat eerst uitgebreid met de vakorganisaties FNV en CNV Vakmensen is gesproken en op 25 april 2024 met de werkgroep Sociale Zaken. In beide bijeenkomsten is stil gestaan bij de ontwikkelingen binnen de Mode-, Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie. Naast het overleg met FNV en CNV Vakmensen is uiteraard ook met De Unie gesproken.  

Modint merkt aan de binnengekomen reacties een grote betrokkenheid van de werkgevers en de werknemers bij de voortgang van de cao-onderhandelingen. Alle reacties en input worden gewaardeerd.

Is jouw bedrijf Modint-lid en aangesloten bij de MITT, en wil je graag meer betrokken zijn bij de onderhandelingen? Meld je aan bij de werkgroep Sociale Zaken. Voor meer informatie of aanmelden, stuur een mail naar vanderheijdt@modint.nl.