Nieuwsbericht

Bijeenkomst werkgroep sociale zaken | 20-9

02-09-2021 - De huidige cao MITT loopt tot en met 31 december 2021. De voorbereidingen voor de komende cao-onderhandelingen zijn alweer opgestart. Voorafgaand aan de onderhandelingen verzamelen we zoals altijd zoveel mogelijk informatie en gaan we graag met onze leden in gesprek. 

Digitale bijeenkomst
Op maandag 20 september van 13.00-14.30 uur vindt een digitale bijeenkomst (MS Teams) plaats met Modint-leden, die vallen onder de MITT-sector. We bespreken dan graag de insteek van de cao-onderhandelingen, zodat de werkgeversdelegatie straks met een duidelijk mandaat de onderhandelingen kan starten. De input van de leden is hiervoor zeer belangrijk! De vaste leden van de werkgroep Sociale Zaken hebben reeds een uitnodiging ontvangen. Wil je deelnemen? Aanmelden kan door een email te sturen naar Simone van der Heijdt

Ledenpeiling
Kort geleden heeft Modint een enquête onder leden uitgezet om een goed beeld te krijgen van de vraagstukken die spelen bij onze leden. Deze vragen hebben bijvoorbeeld betrekking op de effecten van Covid-19 op bedrijven, maar gaan ook over de komende cao-onderhandelingen. Vul daarom snel de ledenpeiling in! Elke bijdrage levert een beter beeld op van de vraagstukken die binnen onze sector spelen.