Nieuwsbericht

Nederlandse wetgeving in de maak voor verantwoord ondernemen

7-12-2021 - Minister de Bruijn heeft aangekondigd aan de slag te gaan met het voorbereiden van een Nederlands wetsvoorstel voor verantwoord ondernemen, nu Europa nog langer wacht. Uitgangspunt zullen de internationale OECD richtlijnen zijn voor verantwoorde ketens. Bedrijven worden verplicht bij de productie of inkoop van goederen wereldwijd te letten op mensen- en dierenrechten en milieu en daarnaar te handelen. Het zal met name risicosectoren betreffen waar kleding en textiel onder zal vallen. Lees hier de richtlijnen zoals ze voor onze sector zijn opgesteld.

In het kort gaat het om het inrichten van 6 processtappen; het opstellen van beleid en het inrichten van een effectief managementsysteem, het scannen van risico’s in de keten, invloed aanwenden voor het aanpakken van de grootste risico’s , monitoren, verifiëren van impact en daarover communiceren. Het ziet er naar uit dat de verplichting gaat gelden voor bedrijven met minimaal 250 medewerkers.

Om de administratieve druk op bedrijven te verlichten, overweegt de minister aanbevelingen uit het SER-advies over te nemen. Het gaat onder meer om het voortzetten van een sectorbrede aanpak en lichtere rapportageverplichtingen voor kleinere bedrijven dan voor grotere bedrijven.

Aandachtspunten Modint

Met het convenant duurzame kleding en textiel hebben 60 kleding- en textielbedrijven zich al de afgelopen 5,5 jaar voorbereid op de naderende due diligence verplichting, waarvan een groot deel Modint-lid is.
Modint is in gesprek met alle partijen om een sectorale aanpak voort te zetten in het Next Generation Agreement (NGA) om bedrijven te blijven faciliteren in de aankomende verplichtingen.

Ook helpen we leden met het inrichten van het juiste beleid en implementatie.

Succesvol slotevent Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Met een succesvolle, interactieve bijeenkomst is het Convenant Duurzame Kleding en Textiel na vijf en een half jaar afgesloten. Een reeks aan sprekers van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid blikten samen met de gasten terug en vooruit. De meerwaarde van de samenwerking binnen de sector stond hierbij centraal. Namens Modint voerde Nienke Steen het woord, ook in onderstaande film over 5,5 jaar Convenant Duurzame Kleding en Textiel vertelt zij over het belang hiervan en de rol die Modint hier al deze jaren in heeft gespeeld. 

 

 

Meer informatie of vragen?

Nienke Steen

steen@modint.nl 

 

Meer lezen:

Succesvol slotevent Convenant Duurzame Kleding en Textiel (SER)

Akkoord Nederlands wetsvoorstel voor verantwoord en duurzaam ondernemen (FashionUnited)

Kabinet wil bedrijven verantwoordelijk maken voor hele aanvoerketen (Financieel Dagblad)

Bevorderen internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (Rijksoverheid)