Nieuwsbericht

Cao-loonstijging eerste kwartaal over alle sectoren

15-04-2022 - In het eerste kwartaal van 2022 waren de cao-lonen 2,4 procent hoger dan een jaar eerder. De stijging is groter dan in 2021. Wel bleef de cao-loonontwikkeling ver achter bij de ontwikkeling van de consumentenprijzen. Deze waren in het eerste kwartaal 7,4 procent hoger dan een jaar eerder. In de bedrijfstak vervoer en opslag stegen de lonen het meest, in de horeca, het onderwijs en de energievoorziening het minst. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

In het eerste kwartaal van 2022 stegen de lonen het minst bij de sector overheid, namelijk met 0,8 procent. Dit hangt samen met eerder gemaakte loonafspraken. In de sector gesubsidieerde instellingen en de sector particuliere bedrijven namen de lonen toe met respectievelijk 3,3 en 2,6 procent. In het eerste kwartaal van 2021 behoorde de sector overheid nog bij de sectoren met de hoogste loonstijging (2,7 procent). De lonen in de MITT zijn per 1 januari 2022 verhoogd met 3%, 0,4% meer dan het gemiddelde. 

In onderstaande grafiek staat de ontwikkeling van de CAO-lonen per uur incl. bijzondere beloningen voor de textiel-, kleding- en leerindustrieën weergegeven. Met een index van 120,5 in maart 2022 ten opzichte van het gemiddelde van 2010 (100), blijft de ontwikkeling van de MITT CAO net wat onder het totaal van alle CAO’s in de particuliere sectoren, waar de index in maart 2022 op 122,8 uitkomt. Voor alle industriële sectoren samen staat de index zelfs op 127,4. De totale groothandel komt uit op 121,8, de totale detailhandel excl. auto’s op 120,1. (CBS)


 
Cao-loonstijging blijft ver achter bij de stijging van de consumentenprijzen
De consumentenprijzen zijn in het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 relatief sterk gestegen. De stijging van de consumentenprijsindex (cpi) met 7,4 procent in het eerste kwartaal was de sterkste in 45 jaar. De cao-loonstijging is 5 procentpunt lager dan de stijging van de consumentenprijzen. In de beschikbare (jaar)cijfers van de cpi en cao-lonen terug tot 1973 is het niet voorgekomen dat de ontwikkeling  van de cao-lonen zover achter bleef bij de inflatie. De cao-lonen kunnen abrupte prijsstijgingen doorgaans niet direct volgen omdat de loonontwikkelingen deels het resultaat zijn van eerder afgesloten cao’s. 


Ontwikkeling contractuele loonkosten 
In het eerste kwartaal van 2022 ligt de stijging van de contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) met 2,3 procent net iets onder die van de cao-lonen. Dit komt onder andere doordat de werkgeverspremie voor de ziektekosten met ingang van 2022 gedaald is naar 6,75 procent. Ten opzichte van de tweede helft van 2021 is het verschil van de ontwikkeling in de contractuele loonkosten met die van de cao-lonen kleiner geworden. Dit komt voornamelijk doordat de tijdelijke verlaging van de WW-premie met ingang van 1 augustus 2021, in januari 2022 weer is stopgezet.
Bronnen: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/14/cao-loonstijging-in-eerste-kwartaal-2-4-procent 
Link StatLine - Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur