Nieuwsbericht

Pakket Human Capital

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Wij horen vele geluiden over personeelstekorten. En dan hebben wij de overheid die enerzijds streeft naar minder flexarbeid en meer zekerheid door vaste dienstverbanden voor werknemers. Anderzijds is er de behoefte van ondernemers om via ‘freelancecontracten’ tóch een invulling te geven aan een flexibele schil en de overheid wil dat een halt toe roepen door (strengere) eisen te stellen aan de inzet van zzp-ers. Het is momenteel in ieder geval een grote uitdaging om medewerkers aan je te binden en nieuwe medewerkers te vinden. Investeren in jouw medewerkers draagt hieraan bij. Door de juiste aandacht te hebben voor de ontwikkeling van de medewerkers via scholing, training-on-the-job, begeleiding en arbeidsvoorwaarden, krijgen ze de aandacht die ze zoeken. Hiermee onderscheid je je van werkgevers die medewerkers ‘slechts’ als productiemiddel zien en denken dat medewerkers alleen zijn te ‘paaien’ via salarisverhoging.

Via het pakket Human Capital speelt Modint proefondervindelijk in op deze latente behoefte bij werkgevers, door integrale dienstverlening aan te bieden op het gebied van HR. Op afroep zijn dan een onderwijskundige en arbeidsrechtjurist beschikbaar, die de bedrijfsleiding kunnen ondersteunen en adviseren.
De onderwijskundige kan scholingsvragen beantwoorden en begeleiden bij het opzetten van scholingstrajecten, een persoonlijk- en/of bedrijfsopleidingsplan. Tevens kan ondersteuning geboden worden bij het ontwikkelen van bedrijfsspecifieke instrumenten. Aanvullende afspraken worden gemaakt als deelgenomen wordt aan bijv. de Digitale leeromgeving.

HR Betap:    “Het grote voordeel is de deskundigheid die Marieke (onderwijskundige) en Bert (arbeidsjurist) hebben binnen de branche !”

Met de (arbeids)jurist op afroep krijgt de werkgever beschikking over een vraagbaak op het gebied van CAO en arbeidsrecht in breder verband, zoals arbeidsvoorwaardenregelingen, ziekteverzuim & re-integratie; (dis)functioneren en het ontslagrecht. Inhoudelijke juridische procedures in het kader van ontslag via UWV en/of kantonrechter, alsmede beroep & bezwaarprocedures bij het UWV worden tegen gereduceerd tarief aangeboden.
Voor meer informatie neem contact opmet Marieke Kuper of Bert Schmidt.