Nieuwsbericht

Op weg naar een nieuwe pensioenregeling

Ter voorbereiding naar een nieuwe pensioenregeling, heeft Modint een werkgroep pensioen opgestart. Zij adviseren het bestuur van Modint in het vorm geven van de nieuwe pensioenregeling. Een ingewikkeld proces, waarbij veel stakeholders betrokken zijn.   

De werkgroep is in de afgelopen maanden twee keer bij elkaar geweest, op 3 april en 27 juni 2023. In deze bijeenkomsten was er een representatieve groep van leden van Modint (waaronder een deel van de werkgeversbestuurders van Bpf MITT) aanwezig en zijn onder begeleiding van een externe deskundige de verschillende onderwerpen voor een nieuwe pensioenregeling besproken. Voor de zomervakantie heeft de werkgroep haar notitie afgerond en deze is binnen het Modint-bestuur besproken.

Er is op dit moment nog geen sprake van besluitvorming, maar het Modint-bestuur heeft op basis van de notitie van de werkgroep aan de werkgeversdelegatie van MITT het mandaat gegeven om verdere gesprekken met vakorganisaties en Bpf MITT te voeren.  

Rol sociale partners

Waarover Modint tot nadere afspraken met de vakorganisaties komen? Sociale partners moeten allereerst een voorkeur uitspreken over de contractkeuze. Elementen waarover sociale partners inzake de Wet toekomst pensioenen keuzes moeten maken zijn:

  • inhoud pensioenregeling;
  • kaders en doelstellingen t.a.v. risicodeling/ solidariteitsbeleid;
  • invaarverzoek;
  • compensatieregeling.

Doelstelling werkgroep

Het doel van de werkgroep was om de werkgevers aangesloten bij Modint mee te nemen in de vragen die door sociale partners moeten worden beantwoord en tot inkleuring van de nieuwe pensioenregeling te komen. Ook wilde Modint een zo groot mogelijk draagvlak creëren voor de keuzes en standpunten die vanuit de werkgevers worden ingenomen bij de totstandkoming van de nieuwe pensioenregeling. Het bestuur van Modint kreeg door middel van de werkgroep inzicht in de standpunten en uitgangspunten van de bij hen aangesloten werkgevers. Daarmee ligt er een goede basis voor de vervolgstappen.

Vervolgproces 

Met de bij de cao MITT betrokken vakorganisaties (FNV, CNV Vakmensen en De Unie) vinden nu vervolggesprekken plaats. Ook wordt gesproken binnen het BUO-overleg (bestuur van Bpf MITT, cao-partijen MITT en cao-partijen Textielverzorging). De gesprekken moeten in de komende weken leiden tot een ‘potloodversie’ van het transitieplan medio oktober 2023. Vervolgens wordt deze verder uitgewerkt in een conceptversie (deadline december 2023) en uiterlijk in maart 2024 moeten sociale partners een definitief transitieplan gereed hebben om de beoogde transitiedatum van 1 januari 2026 te halen.

Als sector zijn we goed op weg naar de nieuwe pensioenregeling. Er is nog een lange weg te gaan. Over de transitie naar de nieuwe pensioenregeling communiceert Modint de komende maanden dan ook nog regelmatig.*

*Inmiddels is de hiervoor geschreven tijdslijn voor het transitieplan enigszins verruimd. Dat heeft tot gevolg dat de potloodversie in december 2023 gereed moet zijn en de conceptversie in juni 2024.   

Vragen?

Stuur een mail naar Ronald Veldman