Nieuwsbericht

Heb je ruimte voor een MBO talent?

09-11-2020 | Door de strengere maatregelen van het kabinet om het aantal coronabesmettingen terug te dringen loopt het tekort aan stageplekken en leerbanen voor MBO studenten hard op. De afgelopen maand steeg het tekort met 9% tot 20.587. Doordat werken op anderhalve meter afstand niet altijd mogelijk is, haken veel bedrijven af in de begeleiding van studenten. Door stages en leerbanen aan te bieden lever je een belangrijke bijdrage aan de toekomst van vakmanschap. Iets wat in de MITT branche zeker van toepassing is en vakmanschap moeten we koesteren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de subsidies voor het praktijkleren voor de komende jaren fors verhoogd. Meld je daarom aan als leerbedrijf.

Wat zijn andere voordelen?

  • Begeleiding is een leuke manier om leergierige en gemotiveerde arbeidskrachten in huis te halen. Veel studenten gaan na hun opleiding aan het werk bij hun leerbedrijf.
  • Studenten hebben een frisse kijk op het bedrijf en nemen actuele kennis en nieuwe inzichten met zich mee – belangrijk voor een gezonde mix van jong en oud.
  • Studenten werken direct mee in het bedrijf. Je hebt plezier van de extra handen van beginnende vakmensen op de werkvloer.
  • Studenten wisselen ervaringen met elkaar uit. Via hen wordt je aantrekkingskracht als werkgever vergroot.
  • Het speciale beeldmerk dat op de bedrijfsauto, briefpapier, website, enzovoorts mag gebruiken geeft een positieve uitstraling. Je kunt in aanmerking komen voor subsidies en fondsen, zoals de subsidieregeling Praktijkleren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Op de website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) staat meer informatie vinden over stages, leerbanen, cijfers, begeleiding en alles wat verder met de beroepspraktijkvorming (BPV) van de studenten te maken heeft. Ook kun je je hier registreren als erkend leerbedrijf: Help mee om het vakmanschap voor onze branche te behouden en meld je aan!

Geef MBO-er’s een kans binnen jouw bedrijf. Wees creatief, er is veel mogelijk! 

 

Op de website van de SBB is veel informatie te vinden of neem contact op met Marieke Kuper.