Nieuwsbericht

‘Een circulaire economie maken we samen’ - GS1 congres

14 maart waren we te gast bij het GS1 congres ‘Een circulaire economie maken we samen’. Tijdens het congres deelde consultant Miriam Geelhoed inzichten over het belang van data en vertelde ze wat we hebben geleerd van ons transparantieproject, dat we samen met onze projectpartners uitvoeren.

Door toekomstige regelgeving zal de data die gevraagd wordt van bedrijven alleen maar groter worden. En ja, het duurt nog even en de regels zijn nog niet definitief, maar beginnen kan én moet. De eerste stappen kan je nu al zetten.

Hoe ga je aan de slag met data?

Stap 1: Breng collega's van verschillende afdelingen bij elkaar en ga samen aan de slag met onderstaande vragen

  • Heb je inzicht in waar en hoe relevante data over je product en keten in het bedrijf wordt opgeslagen en gebruikt?
  • Is van deze data bekend hoe je deze verkrijgt?
  • Welke data lever jij aan andere partijen?
  • Hoe heten de datapunten in de verschillen system?

Met dit inzicht kan je een goed beeld krijgen van de data die je in huis hebt. En waarschijnlijk ook een goed beeld van de inspanningen die nodig zijn om de data te verkrijgen, onderhouden en ontsluiten. Kan deze data ingedeeld worden in bouwstenen zoals gebeurtenissen, transacties, productdata of locatiedata?

Stap 2: De volgende stap is het definiëren van de data behoefte

  • Wat is er nodig om op product en batch niveau te kunnen traceren?
  • Heb je de keten al in kaart?
  • Hebben alle producten en ketenlocaties een unieke code?
  • Onderzoek welke standaard datapunten er al voor beschikbaar zijn in de markt.

Stap 3: Gebruik elkaars expertise

We hebben in ons project gezien dat het data ophalen uit de keten complex is, maar ook dat ketenpartners bereid zijn om mee te werken en data te delen. Door gestandaardiseerde datapunten te gebruiken, wordt het voor iedereen makkelijker om dit te doen.

Wij helpen je verder

In december vorig jaar hebben we een ronde tafel georganiseerd met Sustainability Data Service providers. Hier willen we dit jaar mee verder om zo tot een inventarisatie voor onze leden te komen welke bedrijven systemen aanbieden op het gebied van bijvoorbeeld transparantie, traceerbaarheid en impactdata. De volgende stap is dan om te kijken of we samen met leden en deze bedrijven kunnen kijken hoe deze data er dan uit ziet en wat daarvoor nodig is.

Europese regelgeving

Ondertussen werkt Europa aan een Digital Product Paspoort, waarvan de informatievereisten vastgelegd moeten worden in product specifieke uitwerkingen van de Ecodesign verordening. Data, gekoppeld aan fysieke producten, is een onmisbare component om ketenpartners te laten samenwerken in een circulair systeem. Het stelt de consument in staat om keuzes te maken en stelt handhavers in staat om te controleren dat producten aan de gestelde eisen voldoen. In verschillende voorgestelde Europese regelgeving is een vorm van digitaal bewijs nodig om aan te tonen dat producten voldoen aan de regels.

Via Euratex levert Modint input op de Europese ontwikkelingen, waarbij we vragen om een gefaseerde aanpak, ondersteuning in kosten voor met name MKB en investering van overheden in standaardisatie.

Wij denken dat bedrijven, met de juiste randvoorwaarden op zijn plek, prima in staat zijn om deze ontwikkeling succesvol in te zetten waar het voor bedoeld is: Verduurzamen van ketens, voorkomen van sociale misstanden, de transitie naar een circulair systeem en eerlijke concurrentie op de Europese markt.