Nieuwsbericht

Digitale bijeenkomst werkgroep sociale zaken

Beste leden van de werkgroep Sociale Zaken,

Op woensdag 3 april komt van 13.00-14.30 uur de werkgroep Sociale Zaken bijeen om bijgepraat te worden over de voortgang van de cao-onderhandelingen. Zoals eerder gecommuniceerd zijn we helaas nog niet tot een akkoord gekomen. Leden die geen onderdeel uitmaken van de werkgroep maar wel graag betrokken of geïnformeerd willen worden, zijn van harte welkom om hierbij aan te sluiten.

Aanmelden

Wil je aanwezig zijn bij de bijeenkomst van de werkgroep Sociale zaken? Graag ontvangen we dan je aanmelding. Vanzelfsprekend kan ook een collega deelnemen. Stuur je aanmelding naar Simone van der Heijdt (vanderheijdt@modint.nl). Je ontvangt dan daags voor de bijeenkomst een uitnodiging voor de teams-meeting.