Nieuwsbericht

Deelnemers Convenant Duurzame Kleding & Textiel gebruiken meer duurzamere grondstoffen

17-12-2020 - Het aandeel duurzamere grondstoffen neemt opnieuw toe bij de kleding- en textielbedrijven die zijn aangesloten bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. In 2017 was 16 procent van de grondstoffen duurzamer, in 2018 28 procent en in 2019 is dit opgelopen tot 38 procent. De aangesloten bedrijven zetten hiermee weer een stap naar een duurzamere keten.

De bedrijven die zijn aangesloten bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) zijn verplicht jaarlijks hun gebruikte grondstoffen door te geven. Hierbij worden grondstoffen die met name ten aanzien van milieu en dierenwelzijn minder belastend zijn, onderscheiden van traditionele grondstoffen. De duurzamere grondstoffen voldoen aan de criteria van internationaal erkende organisaties als Global Organic Textile Standard (GOTS), Better Cotton Initiative (BCI) en Textile Exchange. “De trend is duidelijk positief,” zegt Pierre Hupperts, onafhankelijk voorzitter van het Convenant. “Tegelijk zien we dat een aantal bedrijven nog onder het gemiddelde zit. Wij stimuleren deze bedrijven om meer gebruik te maken van duurzamere grondstoffen. We laten hen zien wat de risico’s zijn, geven trainingen en beoordelen hen op de voortgang op dit onderwerp. Het is belangrijk hiermee als convenant door te gaan voor een duurzamere keten.”

Aandeel duurzamer groeit
Katoen is veruit de meest gebruikte grondstof door CKT-bedrijven. In 2019 gebruikten de kleding- en textielbedrijven aangesloten bij het Convenant hiervan zo’n 50 miljoen kilo. Hiervan is 55 procent duurzamer, een stijging van 13 procentpunt ten opzichte van 2018.

Ook het gebruik van duurzamere materialen afkomstig van dieren laat een forse stijging zien. Dit is 21 procent in 2019, een stijging van 17 procentpunt ten opzichte van 2018. Dit komt doordat het aandeel duurzamer dons sterk is gestegen. Het gebruik van gecertificeerd polyester en polyamide neemt eveneens toe. Zie grafiek 1 voor het overzicht.

CKT-bedrijven grondstoffen duurzaam

Gebruikte grondstoffen
In 2019 gebruikten de CKT-bedrijven in hun kleding met name katoen (65 procent) en polyester (19 procent). Zie grafiek 2 voor het overzicht.

CKT-bedrijven grondstoffen totaal

Katoen
Katoen is de meest gebruikte grondstof door CKT-bedrijven. Zie grafiek 3 voor de verdeling.

CKT-bedrijven katoen

Duurzamere keten
Het Convenant kijkt behalve naar het gebruik van grondstoffen ook naar de verwerking hiervan verder in de keten. Zo is er onlangs een wet processing guidebookverschenen dat bedrijven praktische handvatten geeft hoe de zogenoemde natte processen, waaronder het kleuren, printen en behandelen van textiel, in kaart te brengen en de impact op het milieu aanzienlijk te verminderen.

Over het convenant
Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel brengt bedrijven, brancheverenigingen, vakbonden, ngo’s en de overheid samen met als doel het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de kleding- en textielketen. De partijen werken samen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De SER faciliteert deze multi-stakeholder samenwerking, geeft advies en beoordeelt jaarlijks de bedrijven op hun plannen van aanpak volgens de richtlijnen van de OESO en de VN voor due diligence. Het Convenant voorziet in een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie.


Modint gelooft dat kleding- en textielbedrijven alleen een toekomst hebben als MVO onderdeel is van de bedrijfsvoering. Met onze uitgebreide kennis helpen we bedrijven met sociaal verantwoord ondernemen en de impact op het milieu te verminderen. In de zoektocht naar productie gaat de zorg voor het milieu soms verloren. Wij geven advies, ontwikkelen tools en werken samen met onze leden aan een duurzame toekomst.
Bekijk het laatste nieuws