Nieuwsbericht

Update Brexit Adjustment Reserve (BAR)

14-03-2022 - Het kabinet heeeft een besluit genomen over de invulling van de EU Brexit Adjustment Reserve (BAR). Hieruit is € 500 miljoen beschikbaar voor Nederlandse ondernemers om de negatieve gevolgen van Brexit te compenseren. De Rijksdienst voor Ondernemen (RVO) gaat deze gelden verdelen via verschillende regelingen, die op dit moment nog worden uitgewerkt.  De verwachting is dat de regeling in mei opengesteld gaat worden. De huidige opzet wordt nog getoetst aan de Europese regels. Het bedrijfsleven wordt al wel gevraagd om ideeën en concepten te ontwikkelen. Textiel (inclusief tapijt), kleding en leer is aangemerkt als een secundaire sector, hetgeen betekent dat verzoeken uit onze sector mogelijk een pre hebben.

Voor bedrijven die zich hebben moeten aanpassen aan andere wet- en regelgeving om zaken te blijven doen met het Verenigd Koninkrijk, ontwikkelt het ministerie van EZK-subsidieregelingen om tegemoet te komen in Brexit gerelateerde kosten. Het gaat dan om kosten voor bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes, douane gerelateerde opleidings-, ICT- en advieskosten en tijdelijke inhuur van extra transportmaterieel. Het gaat hierbij om een regeling voor al gemaakte kosten en om een regeling voor nog te maken kosten. Voor de twee subsidieregelingen is € 268 miljoen gereserveerd.

Daarnaast ondersteunt de RVO ondernemers die dat willen bij het ontdekken van nieuwe markten via het zogenoemde internationaliseringsprogramma. Deze steun kan op individuele basis en op sectorniveau plaatsvinden. Hier is € 32 miljoen voor gereserveerd. De nieuwe markten betreffen in de huidige opzet alleen andere EU landen. Voor vissers die direct getroffen zijn door Brexit komt 200 miljoen euro beschikbaar.

Neem voor meer informatie contact op met Antonio Barberi Ettaro, barberi@modint.nl

 

Zie website van RVO voor nadere informatie over het EU-Handelsprogramma:

Brexit Adjustment Reserve (BAR): EU-Handelsprogramma | RVO.nl | Rijksdienst