Nieuwsbericht

Webinar containerprijzen: “Smeken om capaciteit”

15-11-2021 - Vanochtend hield VNO-NCW een webinar over de problemen in de logistiek: de spotprijs voor containervervoer is vijfmaal zo hoog als in 2020, er liggen gemiddeld honderd schepen voor Rotterdam te wachten in plaats van de veertig vorig jaar en het duurt gemiddeld wel zeventig dagen voordat goederen na vertrek uit China hier in Europa worden ingeklaard. Modint maakte het webinar mede-mogelijk en sprak mee, net als vertegenwoordigers van onze partner Modint Logistiek. Dankzij de publiciteit die Modint aan het webinar had gegeven, waren er ruim 25 deelnemers uit onze sectoren.

Gastspreker was Philip Damas van het bureau Drewry Shipping. Philip onderscheidde verschillende oorzaken voor de problemen, zowel aan de vraag als aan de aanbodzijde. De vraag naar containervervoer is hoog door een inhaalvraag na de Covid ellende afgelopen jaar en aan de aanbodzijde gaat ongeveer alles fout: er is te lage capaciteit op schepen, havens kunnen het werk niet aan en containers staan op de verkeerde plek.
De vraag naar capaciteit zal voorlopig niet dalen aldus Damas. De vraag naar goederen is hoog en de voorraden bij bedrijven zijn gemiddeld laag. Bedrijven denken wel na over nearshoring, maar dat kost tijd. Aan de aanbodzijde zullen warehouses en schepen bijgebouwd moeten worden en is tekort aan personeel, versterkt door uitbraken van Covid. Vanuit de UK sprak Damas uiteraard ook over het gebrek aan chauffeurs. Pas vanaf 2023 ziet hij verlichting op deze gebieden.

 

Verwachtingen voor de komende tijd
Het aanbod komt achter de vraag aan en daarmee zullen vrachtprijzen hoog blijven. Op de spotmarkt verwachten de onderzoekers van Drewry Shipping prijzen tot 11.000 dollar voor een standaard 40vt container nu, licht dalend tot 10.000 dollar in 2022. Bedrijven die met contracten werken, komen nu nog goed weg, maar zullen de prijzen ook op zien lopen tot viermaal die van 2019.

Bedrijven smeken intussen om capaciteit en de vraag is, hoe met deze schaarste om te gaan.
Damas wees erop dat partijen de logistiek efficiënter zouden kunnen inrichten wanneer over en weer meer bekend zou zijn over de inschatting van een (gelijkmatigere) vraag en een betere voorspelling en reserveringen van het aanbod. Bedrijven moeten in andere woorden hun behoefte beter weergeven en carriers bijvoorbeeld de aankomsttijden van schepen. Ook havens spelen een rol in een efficiëntere afhandeling, maar een medewerker van ECT wees er op dat ook dit alles tijd vraagt en dat ook een tekort aan personeel in de havens een probleem vormt.

Groene brandstof en de rol van de overheid
Een van de deelnemers wees op de noodzaak om ook zeevracht te verduurzamen. Werkt dit ook door in de prijzen? "Zeker", antwoordde Damas, "hoewel carriers onzeker zijn waarin precies te investeren. Misschien moeten overheden hier ingrijpen en meer druk op de bedrijven uitoefenen te verduurzamen. Ook een researchfonds zou helpen, maar dit alles kost geld."
Een ander punt dat overheden in de gaten moeten houden is de angst dat een beperkt aantal grote vervoerders misbruik van de situatie maakt en de prijzen kunstmatig hooghoudt door de capaciteit te bevriezen. Damas was van mening dat van openlijke manipulatie nog niets is gebleken. Wel dringt de Chinese regering er bijvoorbeeld bij een bedrijf als Cosco op aan om prijzen te verlagen, omdat deze problemen in de logistiek de Chinese economie schaden.

De presentatie van het webinar kun je opvragen bij
Rens Tap tap@modint.nl of Antonio Barberi Ettaro, barberi@modint.nl 

Praktische logistieke vragen? Neem dan contact op met Modint Logistiek