Nieuwsbericht

Onderzoek lokale productie beschermend textiel

UPDATE 12 mei | Modint is vanaf dag één van de corona crisis betrokken bij de landelijke coördinatie beschermend textiel. In eerste instantie om leads door te geven met goede contacten en/ of eigen ateliers, waarbij de inkoop focus van de overheid was en is: zoveel mogelijk een centrale order bij niet te veel partijen, en gecertificeerd materiaal, dat  niet in Nederland te krijgen is. Een lijn met veel hobbels zoals we allemaal hebben kunnen lezen en zien in de media. Begin april zijn we  gevraagd door het crisisteam om na te denken over lokale productie. Dat proces beschrijven we onderaan deze pagina.

 

 

NEN-spec niet-medisch mondkapje binnenkort beschikbaar

De Rijksoverheid heeft op 9 mei 2020 een factsheet gepubliceerd over het gebruik van het niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer. Hierin wordt ook een voorbeeld gegeven hoe een niet-medisch mondkapje zelf kan worden gemaakt. Daarnaast wordt toegelicht hoe het niet-medisch mondkapje op de juiste manier kan worden gebruikt.

Op 11 mei is NEN gestart met een ‘snelle afspraak’ voor niet-medische mondkapjes. Deze NEN-spec wordt ontwikkeld via met zogenaamde ‘fast track’ procedure. Hiermee kan in korte tijd een document worden ontwikkeld met breed gedragen afspraken. Modint is betrokken bij de ontwikkeling van dit document, dat naar verwachting over anderhalve week gereed zal zijn. Deelname aan normcommissies is mogelijk voor elke mogelijk belanghebbende partij. Hiervoor kun je contact opnemen met NEN. Daarnaast wordt een aantal Modint leden via de bestaande normcommissies voor een review uitgenodigd. De NEN-spec voor niet-medische mondkapjes wordt na publicatie zowel op modint.nl als in NEN-Connect gratis beschikbaar gesteld.

De NEN-spec zal informatie bevatten voor mensen die zelf een mondkapje willen maken en daarnaast ook aanbevelingen geven voor bedrijven die deze op grotere schaal willen produceren. Het geeft meer informatie over: ontwerp, maakproces, gebruik, onderhoud, verpakking en informatie-bijsluiter (bij verkoop)

De niet-medische mondkapjes kunnen worden aangeschaft of zelf worden gemaakt, zodat medische mondmaskers beschikbaar blijven voor de zorg. Een niet-medisch mondkapje draag je niet ter bescherming van jezelf, maar ter bescherming van de mensen om je heen.

Vragen over de ontwikkeling van deze NEN-spec? Neem contact op met NEN, projectgroep COVID-19, e-mail iv@nen.nl

Leden van Modint kunnen ook contact opnemen met Miriam Geelhoed of Corien Beks

 

 

 

Zorg om (productie) beschermende middelen

Op 29 april hebben we via onze nieuwsbrief onze zorg geuit over de stand van zaken met betrekking tot de beschikbaarheid van beschermende middelen, die straks bij het opstarten van de economie nodig zijn voor bijvoorbeeld mensen met een contactberoep:

Nu veel branches hard werken aan het opstellen en implementeren van sectorprotocollen, komt het onderwerp beschermende middelen voor gebruik buiten de zorg steeds vaker aan bod. Denk bijvoorbeeld aan mondkapjes of handschoenen voor contactberoepen.
De deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) hebben aangekondigd dat ze in hun eerstvolgende advies aan het kabinet zullen ingaan op mogelijkheden om de maatregelen voor contactberoepen te versoepelen. Daarbij wordt ook gekeken naar de inzet van beschermingsmiddelen voor die beroepsgroep. Het OMT komt volgende week maandag weer bij elkaar.
Onze zorg is dat door het gebrek aan specificaties, het bedrijfsleven niet kan anticiperen op de mogelijke vraag aan beschermende middelen, waardoor mogelijk kostbare tijd verloren gaat voor het opnieuw opstarten van diverse sectoren.
Met VNO-NCW hebben we afgesproken om actief informatie te verstrekken, over mogelijke productspecificaties die in de huidige situatie haalbaar zijn. 

Lees het artikel hierover op NOS.nl >>

Bekijk het item in het NOS Journaal >>

(vanaf 6.38)

 

 

Proces onderzoek productie en materialen | april 2020 

We zijn aan het onderzoeken of bepaalde protectiejassen met alternatief beschikbaar materiaal de juiste eigenschappen kunnen worden toegedicht en volgens nieuwe testmethodes ook gecertificeerd kunnen worden in Nederland. Tot nu toe kon dit niet. We werken momenteel nauw samen met een aantal organisaties om kritisch te kijken naar de bottlenecks in het certificerings- en testtraject.

In het onderzoek naar lokale productie, werken we samen in een consortium van partijen, waar je normaal ruim tijd voor neemt en elkaar leert kennen, maar nu in no time online en digitaal is opgetuigd. Een aantal Nederlandse ateliers maar ook Nederlandse bedrijven met productie nearby (denk aan landen als Polen bv) kunnen bij de pilot een rol spelen.

Of uiteindelijk via deze lijn ook de grote centrale orders geplaatst worden is nog maar de vraag. Er wordt volop geleverd vanuit het verre oosten inmiddels, en ook al is het tegen woekerprijzen, waarschijnlijk goedkoper dan wanneer productie hier plaatsvindt. Het is niet zonder reden dat deze productie hier allang verdwenen is.

Ook als het eindresultaat een draaiboek is voor een volgende crisis, dichtbij of in een verdere toekomst, of een nieuwe blik op het flexibel inrichten van de productieketen, is een waardevolle deliverable. We denken weer eens goed na over wat reshoring in de textiel betekent en tegen welke prijs anno 2020, en hebben ons netwerk dat hier een toegevoegde waarde heeft weer goed scherp.

Veel bedrijven produceren inmiddels volop voor lokale instellingen, en willen een steentje bijdragen; dat is goed te begrijpen. We waarschuwen bedrijven wel voor het leveren van schijnveiligheid; er zijn ook veel bedrijven/ Modint leden die ervoor kiezen om juist niet in te gaan op deze vragen, om schijnveiligheid te voorkomen.

Onze focus is gecertificeerde en geteste producten en aangestuurd vanuit het centrale crisisteam inkoop en productie van onze overheid Voor onze sector geldt  verder dat we beschikken over  grote marktleider maar overwegend MKB bedrijven. We adviseren wel binnen de huidige structuur te produceren. Alternatief is een geheel nieuwe productielocatie optuigen.

 

Lees ook het andere artikel over mondkapjes en beschermende kleding- en textiel >>