Nieuwsbericht

Corona-steunpakketten stoppen per 1 april

28-02-2022  - Het kabinet stopt per het tweede kwartaal (per 1 april 2022) met het coronasteunpakket, meld de Rijksobverheid in een persbericht.  Ondernemers kunnen dan geen gebruik meer maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het generieke uitstel van belastingbetalingen. Ook komt er een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), het reguliere Bbz wordt weer zonder wijzigingen uitgevoerd.

Met de versoepeling van de coronamaatregelen en de positieve economische vooruitzichten hebben ondernemers weer de kans om zonder beperkingen te ondernemen. Dit betekent dat er na twee jaar een einde komt aan de steunpakketten. Omdat de contact beperkende maatregelen aflopen is generieke corona-steun niet meer nodig. Daarnaast stijgt de kans dat steun bij ondernemers terecht komt die verlies lijden door andere redenen dan corona. Ook belemmert generieke steun dat mensen overstappen naar een nieuwe baan waar ze harder nodig zijn. Het Centraal Planbureau en De Nederlandsche Bank vinden ook dat het doorgaan met generieke steun herstel in de weg zit, de economie verstoort en het verdienvermogen van Nederland schaadt.

Doorlopende maatregelen
Verschillende specifieke regelingen voor ondernemers blijven wel gelden na het eerste kwartaal van 2022. Het gaat om de evenementengarantieregelingen, de tijdelijke garantie- en kredietregelingen KKC en GO-C en de BMKB-C. De Qredits overbruggingskredieten voor bestaande ondernemers en starters lopen door tot eind juni 2022. 

Lange termijn 
In maart komt het kabinet met een uitwerking van de lange-termijn-aanpak van het coronavirus en de bijbehorende langetermijnvisie op steun. Daarbij gaat het kabinet ook in op de schuldenaanpak van ondernemers. Er wordt gezocht naar een gezonde balans in de samenleving tussen risico’s voor de overheid en ondernemers.

Lees meer over de financiële regelingen m.b.t.Corona op Rijksoverheid.nl